Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

6 Vyberte položku

6 Vyberte položku [Allow All] (Povolit vše). Otevře se okno [Allow All Media Devices] (Povolit všechna mediální zařízení). Pokud jsou všechna zařízení v místní síti nastavena na hodnotu [Allowed] (Povoleno), klikněte na tlačítko [OK] azavřete okno. Při použití Windows 7 Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 12 pro systém Windows 7, který byl instalován výrobcem. Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows Media Player 12 naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player 12. 1 Přejděte na položku [Start] – [Control Panel] (Ovládací panely). 7 Vyberte položku [Allow all computers and media devices] (Povolit všem počítačům a mediálním zařízením). 8 Vyberte volby [Next] (Další) a [Finish] (Dokončit) a okno se zavře. 9 Aktualizujte seznam serverů. Jakmile je nastavení dokončeno, aktualizujte seznam serverů v receiveru a vyberte tento server. Podrobné informace o výběru serverů viz „Aktualizace seznamu serverů“ (strana 61). 2 Vyberte položku [View network status and tasks] (Zobrazit úlohy a stav sítě) v části [Network and Internet] (Síť a Internet). Zobrazí se okno [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení asdílení). Tip Pokud se na displeji nezobrazí položka, kterou hledáte, zkuste změnit způsob zobrazení nabídky Control Panel (Ovládací panely). 58 CZ

3 Vyberte položku [Public network] (Veřejná síť) v části [View your active networks] (Zobrazit aktivní sítě). Pokud se na displeji zobrazí něco jiného než [Public Network] (Veřejná síť), přejděte na krok 6. Zobrazí se okno [Set Network Location] (Nastavit umístění v síti). 7 Vyberte položku [Choose media streaming options…] (Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií…) v části [Media streaming] (Vysílání datového proudu médií). 4 Podle prostředí, ve kterém se receiver používá, vyberte možnost [Home network] (Domácí síť) nebo [Work network] (Pracovní síť). 5 Podle prostředí, ve kterém se receiver používá, postupujte dle instrukcí na obrazovce. Jakmile nastavení dokončíte, ověřte v okně [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení a sdílení), že se položka v části [View your active networks] (Zobrazit aktivní sítě) změnila na hodnotu [Home network] (Domácí síť) nebo [Work network] (Pracovní síť). 6 Vyberte položku [Change advanced sharing settings] (Změnit pokročilé nastavení sdílení). 8 Pokud se v okně [Media streaming options] (Možnosti vysílání datového proudu médií) zobrazí informace [Media streaming is not turned on] (Vysílání datového proudu médií není zapnuto), vyberte položku [Turn on media streaming] (Zapnout vysílání datového proudu médií). 9 Vyberte položku [Allow all] (Povolit vše). Otevře se okno [Allow All Media Devices] (Povolit všechna mediální zařízení). Pokud jsou všechna zařízení v místní síti nastavena na hodnotu [Allowed] (Povoleno), klikněte na tlačítko [OK] a zavřete okno. Používání síťových funkcí 10 Vyberte položku [Allow all computers and media devices] (Povolit všem počítačům a mediálním zařízením). 11 Vyberte [OK] a okno se zavře. 59 CZ