Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

12 Aktualizujte seznam

12 Aktualizujte seznam serverů. Jakmile je nastavení dokončeno, aktualizujte seznam serverů v receiveru a vyberte tento server. Podrobné informace o výběru serverů viz „Aktualizace seznamu serverů“ (strana 61). 4 Jakmile se zobrazí symbol , klikněte na tlačítko [Networking…] (Sítě…). Při použití Windows Vista/XP Tato část se zabývá nastavením přehrávače Windows Media Player 11 pro Windows Vista/XP*. Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows Media Player 11 naleznete v nápovědě přehrávače Windows Media Player 11. * Přehrávač Windows Media Player 11 není v případě Windows XP instalován výrobcem. Přejděte na webovou stránku společnosti Microsoft, stáhněte instalační program a nainstalujte přehrávač Windows Media Player 11 do svého počítače. 1 Přejděte na položku [Start] – [All Programs] (Všechny programy). Zobrazí se okno [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení asdílení). 5 Vyberte položku [Customize] (Vlastní nastavení). Zobrazí se okno [Set Network Location] (Nastavit umístění v síti). 6 Zaškrtněte možnost [Private] (Soukromé) a klikněte na tlačítko [Next] (Další). 2 Vyberte volbu [Windows Media Player]. Spustí se přehrávač Windows Media Player 11. 3 Vyberte položku [Media Sharing…] (Sdílení médií…) z nabídky [Library] (Knihovna). Pokud používáte Windows XP, přejděte na krok 9. 7 Zkontrolujte, zda se položka [Location type] (Typ umístění) změnila na hodnotu [Private] (Soukromé), a klikněte na tlačítko [Close] (Zavřít). 60 CZ

8 Zkontrolujte, zda je v okně [Network and Sharing Center] (Centrum síťových připojení a sdílení) zobrazena položka [(Private network)] (Soukromá síť) azavřete okno. 9 Pokud jste v kroku 3 v okně [Share my media] (Sdílení médií) nezaškrtli možnost [Media Sharing] (Sdílet média), zaškrtněte ji a klikněte na tlačítko [OK]. Zobrazí se seznam zařízení, která lze připojit. Aktualizace seznamu serverů Když do domácí sítě přidáte nový server nebo když v seznamu nemůžete najít server, který hledáte, aktualizujte seznam serverů. 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS, zatímco je zobrazen seznam serverů. 2 Zvolte položku „Refresh“ a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů. Tip Receiver uchovává historii posledních pěti připojených serverů a tyto servery se zobrazí na předních pozicích v seznamu serverů. Seznam serverů může obsahovat až 20 serverů. 10 Vyberte položku [Settings…] (Nastavení…), která se zobrazí vedle položky [Share my media to:] (Sdílet médium s:). 11 Zaškrtněte možnost [Allow new devices and computers automatically] (Povolit automaticky nová zařízení a počítače) a klikněte na tlačítko [OK]. Poznámka Jakmile si ověříte, že receiver lze k serveru připojit, zrušte zaškrtnutí této položky a přehrajte audio obsah uložený na serveru. 12 Aktualizujte seznam serverů. Jakmile je nastavení dokončeno, aktualizujte seznam serverů v receiveru a vyberte tento server. Podrobné informace o výběru serverů viz „Aktualizace seznamu serverů“ (strana 61). Odstranění serveru ze seznamu serverů 1 Když je zobrazen seznam serverů, vyberte server, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko OPTIONS. Zobrazí se nabídka voleb. 2 Zvolte položku „Delete“ a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí potvrzovací obrazovka. 3 Zvolte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se text „Completed“ a vybraný server je odstraněn. Poznámka I když server odstraníte ze seznamu serverů, znovu se na seznamu objeví, pokud jej receiver opět nalezne v síti (například po aktualizaci seznamu serverů). Používání síťových funkcí 61 CZ