Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Použití aplikace TV

Použití aplikace TV SideView TV SideView je bezplatná aplikace pro vzdálená zařízení (např. chytré telefony atd.). Budete-li aplikaci TV SideView využívat s tímto receiverem, můžete jej snadno ovládat na dálku vzdáleným zařízením. Registrace zařízení TV SideView 1 Stiskněte tlačítko HOME NETWORK. Tip Rovněž můžete vybrat volbu „HOME NETWORK“ z domovské nabídky „Listen“. 2 Stiskněte tlačítko OPTIONS. 3 Vyberte položku „TV SideView Device Registration“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Vyberte položku „Start Registration“ a stiskněte tlačítko . Receiver zahájí vyhledávání zařízení TV SideView, které je připraveno k registraci. Na TV obrazovce se zobrazí text „Connecting“. Stiskněte tlačítko „Registration“ na zařízení TV SideView. Receiver registraci ukončí, pokud se mu do 30 sekund nepodaří detekovat žádné zařízení. 5 Vyberte položku „Finish“ a poté stiskněte tlačítko . Zrušení registrace V kroku 4 vyberte položku „Cancel“ a poté stiskněte tlačítko . Poznámka Do seznamu zařízení TV SideView lze přidat až 5 zařízení. Pokud již bylo registrováno 5 zařízení, zobrazí se zpráva „Device full“ a do seznamu nelze přidat nové zařízení. V takovém případě ze seznamu odstraňte nepotřebná zařízení (strana 64). Zobrazení zaregistrovaného zařízení TV SideView Vyberte položku „Registered TV SideView Devices“ v kroku 3 a poté stiskněte tlačítko . Odstranění zaregistrovaných zařízení TV SideView ze seznamu zařízení 1 Vyberte položku „Registered TV SideView Devices“ v kroku 3 a poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte zařízení, které chcete odstranit, a poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte položku „Delete“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Vyberte položku „OK“ a poté stiskněte tlačítko . Vybrané zařízení se vymaže ze seznamu zařízení. Kontrola ochrany autorských práv Tento receiver nepřehrává soubory WMA s ochranou autorských práv DRM. Pokud na tomto receiveru nelze přehrát nějaký soubor WMA, zkontrolujte vlastnosti tohoto souboru ve svém počítači a zjistěte, zda se na něj nevztahuje ochrana autorských práv DRM. Otevřete složku nebo svazek, ve kterém je soubor WMA uložen, klikněte na soubor pravým tlačítkem a zobrazte okno [Properties] (Vlastnosti). Pokud je v tomto okně karta [License] (Licence), na tento soubor se vztahuje ochrana autorských práv DRM a na tomto receiveru jej nelze přehrát. 64 CZ

Ovládání funkce Home Network pomocí dálkového ovladače Chcete-li Pozastavit přehrávání* Zastavit přehrávání Přejít na začátek aktuální stopy, předchozí/další stopu Opětovně vybrat položku, kterou chcete přehrát Vyhledat požadovanou položku podle klíčového slova Změnit server Zvolit opakované přehrávání Postupujte následovně Během přehrávání stiskněte tlačítko X. Stiskněte tlačítko N pro obnovení přehrávání. Stiskněte tlačítko x. Stiskněte opakovaně tlačítko ./>. Stiskněte opakovaně RETURN O, dokud se nezobrazí adresář, který hledáte. Nebo stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte možnost „Server List“ a poté vyberte požadovanou položku. Chcete-li se vrátit na zobrazení přehrávání, stiskněte tlačítko OPTIONS avyberte položku „Now Playing“. Při výběru obsahu na serveru stiskněte tlačítko ALPHABET SEARCH a zadejte klíčové slovo (strana 74). Stiskněte tlačítko x. Poté vyberte položku „Server List“ a stiskněte tlačítko . Zvolte požadovaný server a poté stiskněte tlačítko . Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se na obrazovce TV nezobrazí „Repeat All“ nebo „Repeat One“. Chcete-li Zvolit přehrávání vnáhodném pořadí Postupujte následovně Opakovaně stiskněte tlačítko SHUFFLE, dokud se na obrazovce TV nezobrazí „Shuffle On“. * V případě některých typů serverů nebo stop se může stát, že pokud bude vybrána funkce Home Network, přehrávání nebude možné pozastavit. Používání služby Sony Entertainment Network (SEN) Pomocí tohoto receiveru můžete poslouchat rádia, která jsou k dispozici na Internetu (funkce SEN). Chcete-li tuto funkci použít, musí být reciever připojen k síti a síť musí být připojena k Internetu. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce „6: Připojení do sítě“ (strana 29). Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace ohledně služby SEN: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Tento receiver Poznámka V závislosti na poskytovateli služeb budete v některých případech před zahájením poslechu internetového rádia vyzváni k registraci svého receiveru. Podrobnosti o registraci naleznete na webové stránce zákaznické podpory poskytovatele služeb. Používání síťových funkcí 65 CZ