Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

2 Zvolte položku

2 Zvolte položku „SEN“ a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí seznam poskytovatelů služeb. Pokud receiver automaticky zobrazí poslední vybranou službu nebo stanici, opakovaně stiskněte tlačítko RETURN O, dokud se nezobrazí seznam poskytovatelů služeb. 3 Vyberte položku „Registration Code“ a stiskněte tlačítko . Zobrazí se registrační kód receiveru. PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Používání funkce PARTY STREAMING Audio obsah, který se na tomto receiveru aktuálně přehrává, lze současně přehrávat také na všech zařízeních v rámci vaší domácí sítě, která využívají funkci PARTY STREAMING. Pokud se při používání bezdrátového připojení vyskytnou výpadky, připojte receiver k routeru s použitím drátového připojení (strana 31). Vysílání s použitím funkce PARTY zahrnuje zařízení s názvem „hostitel PARTY“, které zahajuje PARTY a vysílá hudbu, a zařízení nazvané „host PARTY“, které se k PARTY připojí a přijímá hudbu od „hostitele PARTY“. Před použitím funkce PARTY STREAMING zkontrolujte, zda je položka „PARTY STREAMING“ nastavena na hodnotu „On“ (strana 92). Host PARTY Host PARTY SHIFT Funkci PARTY STREAMING můžete použít se zařízeními*, která na sobě mají níže zobrazené logo PARTY STREAMING. * Dostupnost zařízení umožňujících PARTY STREAMING se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Máte-li zájem o podrobnosti o dostupných zařízeních, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Hostitel PARTY Host PARTY 68 CZ

Zahájení PARTY Připojení se k PARTY PARTY slouží k tomu, aby zařízení, která podporují funkci PARTY STREAMING, mohla přehrávat stejnou hudbu, přestože se nacházejí v různých místnostech. 1 Ujistěte se, že zařízení hosté PARTY jsou zapnutá a mohou se tak k PARTY připojit. 2 Zapněte požadovaný zdroj zvuku. Tento receiver dokáže vysílat audio obsah všech svých zdrojů zvuku. Poznámky • Vysílat lze pouze audio obsah tohoto receiveru. Během PARTY není na výstupu do TV žádný video signál a audio signály jsou sloučeny do 2 kanálů. V tom případě je jako zvukové pole možné vybrat pouze možnost „2ch Stereo“. • Pokud PARTY zahájíte jako hostitel PARTY, v následujících případech může nastat časová prodleva mezi audio výstupem a vizuálním zobrazením. – Používáte funkci zpětného audio kanálu (ARC). – Video výstup zařízení je připojen k TV a audio výstup je připojen k digitálním nebo analogovým vstupním konektorům na receiveru. • Obsah ze zdrojů s ochranou autorských práv nelze vysílat. 3 Stiskněte tlačítko PARTY START. Na zobrazovacím panelu se zobrazí text „START.PARTY“. Receiver zahájí vysílání PARTY jako hostitel PARTY. Ukončení PARTY Stiskněte tlačítko PARTY CLOSE. Receiver se může připojit k PARTY, kterou zahájilo jiné zařízení, takže budete moci poslouchat stejný audio obsah, jaký se přehrává v jiném pokoji. Když zařízení hostitel PARTY pořádá PARTY, stiskněte tlačítko PARTY JOIN a receiver se k PARTY připojí jako host PARTY. Opuštění PARTY Stiskněte tlačítko PARTY LEAVE. Poznámky •KPARTY se nebudete moci připojit v následujících případech: – tento receiver již pořádá jinou PARTY. – již jste se připojili k jiné PARTY. • Pokud stisknete tlačítko PARTY JOIN, když neprobíhá žádná PARTY, ale zařízení podporující funkci PARTY STREAMING právě přehrává hudbu, toto zařízení se stane hostitelem PARTY a receiver se k PARTY připojí jako host PARTY. • Jakmile se zařízení host PARTY připojí k PARTY, jeho funkce se automaticky přepne na HOME NETWORK. I když zařízení host PARTY danou PARTY opustí, jeho funkce zůstane nastavena na HOME NETWORK. Tip Když je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“, receiver se automaticky zapne a připojí se k PARTY, jakmile zařízení hostitel PARTY zahájí PARTY. Používání síťových funkcí 69 CZ