Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Vyhledávání položky

Vyhledávání položky podle klíčového slova Když se na TV obrazovce zobrazí seznam (například seznam umělců, seznam stop apod.), požadovanou položku můžete vyhledat podle klíčového slova. Vyhledávání podle klíčového slova je k dispozici, pouze pokud je vybrána funkce Home Network nebo SEN. Tlačítka číslic/ písmen ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV Poznámka Zadejte klíčové slovo, které odpovídá znakům nebo slovu na začátku názvu nebo titulu položky, kterou hledáte. Když receiver vyhledává název, „The“ na začátku názvu a po něm následující mezera se ignorují. 3 Stiskněte tlačítko . Zobrazí se položka, která odpovídá klíčovému slovu. Pokud zobrazená položka není ta, kterou hledáte, stisknutím tlačítka ALPHABET PREV/ALPHABET NEXT zobrazíte předchozí/další položku. 4 Opakujte kroky 1 až 3, dokud nenajdete položku, kterou hledáte, a poté stiskněte . 5 Vyberte požadovanou stopu a stiskněte . Zahájí se přehrávání. SHIFT 1 Stiskněte tlačítko ALPHABET SEARCH, když se na TV obrazovce zobrazí seznam položek (seznam umělců, seznam stop apod.). Na TV obrazovce se objeví obrazovka pro zadání klíčového slova. 2 Podržte tlačítko SHIFT a poté pomocí tlačítek číslic/písmen zadejte klíčové slovo. Klíčové slovo může obsahovat až 15 znaků. 74 CZ

Funkce „BRAVIA“ Sync Co znamená „BRAVIA“ Sync? Funkce „BRAVIA“ Sync umožňuje komunikaci mezi výrobky společnosti Sony, jako je televizor, přehrávač disků Blu-ray Disc, přehrávač disků DVD, zesilovač AV apod., které podporují funkci ovládání přes HDMI. Pokud pomocí kabelu HDMI připojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní sfunkcí „BRAVIA“ Sync, ovládání se zjednoduší tak, jak je popsáno níže: • One-Touch Play (strana 76) • System Audio Control (strana 77) • System Power-Off (strana 77) • Scene Select (strana 78) • Home Theatre Control (strana 78) • Remote Easy Control (strana 78) Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) je funkce pro vzájemné ovládání, kterou využívá standard HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pro rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Doporučujeme připojit receiver k výrobkům, které podporují funkci „BRAVIA“ Sync. Poznámky • Funkce „One Touch Play“, „System Audio Control“ a „System Power-Off“ můžete používat se zařízeními od jiných výrobců než společnosti Sony. Nelze však zaručit kompatibilitu se všemi zařízeními od jiných výrobců než společnosti Sony. • Funkce „Scene Select“ a „Home Theatre Control“ jsou vlastní funkce společnosti Sony. Se zařízeními jiných výrobců než společnosti Sony nebudou fungovat. • V zařízení, které není kompatibilní s funkcí „BRAVIA“ Sync, nelze tyto funkce aktivovat. Příprava pro „BRAVIA“ Sync Receiver je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI-Easy Setting“. • Je-li váš TV kompatibilní s funkcí „Control for HDMI-Easy Setting“, můžete nastavit funkci ovládání HDMI receiveru a přehrávacího zařízeni automaticky zapnutím funkce ovládání HDMI na vašem TV (strana 75). • Není-li váš TV kompatibilní s funkcí „Control for HDMI-Easy Setting“, nastavte funkci ovládání HDMI receiveru, přehrávacího zařízení a TV individuálně (strana 75). Je-li váš televizor kompatibilní s funkcí „Control for HDMI-Easy Setting“ 1 Připojte receiver, televizor a přehrávací zařízení pomocí připojení HDMI (strana 23, 24). (Příslušné zařízení musí být kompatibilní s funkcí Control for HDMI.) 2 Zapněte receiver, TV a přehrávací zařízení. 3 Zapněte na TV funkci Control for HDMI. Funkce Control for HDMI receiveru a veškerého připojeného zařízení se zapínají současně. Počkejte, dokud se nezobrazí nápis „COMPLETE“. Nastavení je dokončeno. Podrobné informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze vašeho televizoru. Funkce „BRAVIA“ Sync 75 CZ