Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Použití zvuku z

Použití zvuku z jiných vstupů (Audio Input Assign) Můžete přeřadit vstupní digitální konektory k jinému vstupu, nesouhlasí-li výchozí nastavení konektorů s připojeným zařízením. Poté, co změníte přiřazení vstupních konektorů, můžete použít tlačítko vstupu (nebo volič INPUT SELECTOR na receiveru) pro výběr připojeného zařízení. Příklad: Když připojíte přehrávač disků DVD ke konektoru OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). – Přiřaďte konektor OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) ke vstupu „DVD“. 1 Vyberte položku „Settings“ z domovské nabídky a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí seznam nabídky Settings. 2 Vyberte položku „Input Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte položku „Audio Input Assign“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Zvolte název vstupu, který chcete přiřadit, poté stiskněte tlačítko . 5 Zvolte signály audia, které chcete přiřadit ke vstupu, který jste vybrali vkroku4 pomocí V/v/B/b. 6 Stiskněte . Název vstupu BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Vstupní konektory audia, které lze přiřadit OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a *Výchozí nastavení Poznámky • Když přiřadíte vstup digitálního audia, nastavení INPUT MODE se může automaticky změnit. • Pro každý vstup je možná jedna změna přiřazení. 80 CZ

Použití dvojitého připojení k zesilovači Obnovení výchozího továrního nastavení 1 Vyberte položku „Settings“ z domovské nabídky a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí seznam nabídky Settings. 2 Vyberte položku „Speaker Settings“, poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte položku „Speaker Pattern“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Zvolte takové rozmístění reproduktorů, které nezahrnuje žádné zadní prostorové reproduktory ani přední výškové reproduktory, a poté stiskněte tlačítko . 5 Zvolte položku „SB Assign“, poté stiskněte . 6 Vyberte položku „Bi-Amp“ a poté stiskněte tlačítko . Stejné signály vystupující ze svorek SPEAKERS FRONT A mohou vystupovat ze svorek SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Ukončení nabídky Stiskněte tlačítko HOME. Poznámky •Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu „Bi-Amp“ před provedením automatické kalibrace. • Nastavíte-li položku „SB Assign“ na hodnotu „BI-Bi-Amp“, úroveň a nastavení vzdálenosti zadních prostorových reproduktorů se stávají neplatnými a používají se nastavení pro přední reproduktory. Pomocí následujícího postupu můžete vymazat všechna nastavení uložená v paměti a obnovit výchozí tovární nastavení receiveru. Tento postup lze rovněž použít k inicializaci receiveru před prvním použitím. K provedení této operace použijte tlačítka na receiveru. ?/1 1 Stisknutím tlačítka ?/1 receiver vypněte. 2 Podržte tlačítko ?/1 po dobu 5sekund. Na zobrazovacím panelu se objeví text „CLEARING“, který se po chvíli změní na „CLEARED!“. Změny a úpravy nastavení jsou nyní resetovány na výchozí nastavení. Poznámka Úplné vymazání paměti trvá několik minut. Nevypínejte receiver, dokud se na displeji nezobrazí nápis „CLEARED!“. Ostatní operace 81 CZ