Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

• Když jsou přední

• Když jsou přední reproduktory nastaveny na hodnotu „Small“, středový reproduktor, prostorové a zadní prostorové/přední výškové reproduktory jsou také automaticky nastaveny na hodnotu „Small“. • Nepoužíváte-li subwoofer, jsou přední reproduktory nastaveny na „Large“. x Crossover Freq. (Dělicí frekvence reproduktoru) Umožní vám nastavit dělicí frekvenci basů reproduktorů, jejichž velikost byla nastavena na „Small“ v nabídce Speaker Settings. Měřená dělicí frekvence reproduktoru je nastavena po automatické kalibraci pro každý reproduktor. 1 Vyberte parametr reproduktoru na obrazovce, pro který chcete nastavit dělicí frekvenci, a stiskněte tlačítko . 2 Změňte hodnotu a poté stiskněte tlačítko . x Test Tone Na obrazovce „Test Tone“ můžete zvolit typ testovacího tónu. Tipy • Chcete-li změnit úroveň hlasitosti všech reproduktorů zároveň, stiskněte 2 +/–. Můžete také použít otočný volič MASTER VOLUME na receiveru. • Změněná hodnota se během úpravy zobrazuje na TV obrazovce. Výstup testovacího tónu z jednotlivých reproduktorů Testovací tón můžete přehrát postupně zjednotlivých reproduktorů. 1 Zvolte „Test Tone“, poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte požadovaný typ testovacího tónu nebo reproduktoru, poté stiskněte tlačítko . • Off: Testovací tón vystupuje manuálně ze všech reproduktorů. • Auto: Testovací tón vystupuje postupně ze všech reproduktorů. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: Můžete zvolit, ze kterých reproduktorů bude testovací tón vycházet. 3 Upravte úroveň reproduktoru pro manuální testovací tón a poté stiskněte tlačítko . * Pokud je připojen pouze jeden zadní prostorový reproduktor, zobrazí se zkratka „Fix SB“. x Distance Unit Umožňuje zvolit jednotku míry pro nastavení vzdáleností. • feet: Vzdálenost se zobrazuje ve stopách. • meter: Vzdálenost se zobrazuje v metrech. Nabídka Audio Settings Můžete měnit nastavení audia tak, aby vám vyhovovalo. x D.L.L. (Digital Legato Linear) Funkce D.L.L. je technologií společnosti Sony, která umožňuje přehrávat s vysoce kvalitním zvukem i digitální audio signály nízké kvality a analogové audio signály. • Auto 1: Tato funkce je k dispozici pro formáty se ztrátovou kompresí a analogové audio signály. • Auto 2: Tato funkce je k dispozici pro lineární signály PCM se ztrátovou kompresí a analogové audio signály. •Off Poznámky • V závislosti na obsahu v zařízení USB nebo v domácí síti nemusí tato funkce pracovat. • Tato funkce funguje pouze tehdy, když je zvoleno nastavení „A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“, „2ch Stereo“ nebo „Headphone (2ch)“. Tato funkce ale nefunguje v následujících případech. – Je zvolen vstup „FM TUNER“ nebo „AM TUNER“. – Jsou přijímány lineární signály PCM s jinou vzorkovací frekvencí než 44,1 kHz. 88 CZ

– Jsou přijímány signály Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio nebo DTS-HD High Resolution Audio. – Během používání síťových funkcí jsou přijímány lineární signály PCM s jinou vzorkovací frekvencí než 44,1 kHz. x Sound Optimizer Umožňuje poslouchat čistý a dynamický zvuk při nízkých úrovních hlasitosti. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce „Použití funkce Sound Optimizer“ (strana 53). •Normal •Low •Off x Equalizer Umožňuje upravit úroveň výšek a basů jednotlivých reproduktorů. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce „Úprava ekvalizéru“ (strana 54). x Sound Field Umožňuje zvolit zvukový efekt, který se použije u vstupních signálů. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce „Používání zvukových efektů“ (strana 50). Poznámky • Tato funkce nefunguje, když je použito „Analog Direct“. • Délka prodlevy se může lišit v závislosti na formátu audia, zvukovém poli, rozmístění reproduktorů a nastavení vzdálenosti reproduktorů. x Auto Volume Tento receiver může automaticky měnit hlasitost v závislosti na vstupním signálu nebo obsahu přenášeném z připojeného zařízení. Tato funkce je užitečná, např. když je zvuk reklamy hlasitější než zvuk TV programů. •On •Off Poznámky • Předtím, než tuto funkci vypnete nebo zapnete, snižte úroveň hlasitosti. • Protože je tato funkce dostupná pouze pro vstupní signály Dolby Digital, DTS nebo Linear PCM, může dojít k náhlému zesílení zvuku při přepnutí na jiné formáty. • Tato funkce nefunguje v následujících případech. – Jsou přijímány signály Linear PCM se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz. – Jsou přijímány signály Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, or DTS-HD High Resolution Audio. x A/V Sync. (Synchronizuje audio s video výstupem) Umožňuje zpozdit výstup audia a minimalizovat časovou prodlevu mezi audio výstupem a vizuálním zobrazením. Tato funkce je užitečná, když používáte velký LCD nebo plazmový monitor nebo projektor. •HDMI Auto: Časová prodleva mezi audio výstupem a vizuálním zobrazením pro monitor připojený přes připojení HDMI bude změněna automaticky podle informací pro TV. Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když monitor podporuje funkci A/V Sync. • 0 ms – 300 ms: Můžete měnit zpoždění vrozsahu 0ms až300ms v10ms intervalech. x Dual Mono (Výběr jazyka digitálního vysílání) Umožňuje zvolit požadovaný jazyk při poslechu duálního audia digitálního vysílání, je-li k dispozici. Tato funkce funguje pouze pro zdroje Dolby Digital. • Main/Sub: Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat přes přední levý reproduktor a zvuk druhého jazyka bude zároveň vystupovat přes pravý přední reproduktor. • Main: Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka. • Sub: Bude vystupovat zvuk druhého jazyka. Úprava nastavení 89 CZ