Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Nabídka [Displej]

Nabídka [Displej] Nastavení audia [] Nastavení HDMI [] Nastavení systému [] Parametry [Displej] Digital Legato Linear [D.L.L.] Sound Optimizer [OPTIMIZER] Synchronizace zvuku s video výstupem [A/V SYNC] Advanced AUTO volume [AUTO VOL] Výběr jazyka digitálního vysílání [DUAL MONO] Komprese dynamického rozsahu [D. RANGE] Control for HDMI [CTRL: HDMI] Pass Through [PASS THRU] Výstup HDMI audia [AUDIO OUT] Subwoofer Level [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Automatický přechod do pohotovostního režimu [AUTO STBY] Version Display [VER. x.xxx] h) Nastavení D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms až 300 ms (interval 10 ms), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF a) Toto nastavení můžete zvolit až po provedení automatické kalibrace a uložení nastavení. b) V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů nemusí být některé parametry nebo nastavení kdispozici. c) xxx znamená kanál reproduktoru (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když „SP PATTERN“ není nastaveno na nastavení se zadními prostorovými nebo předními výškovými reproduktory (strana 86). e) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když je váš reproduktor nastaven na „SMALL“. f) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když jako zvukové pole zvolíte možnost „HD-D.C.S.“. g) Pouze u modelů pro Austrálii a Mexiko. h) x.xxx představuje číslo verze. 98 CZ

Zobrazení informací na zobrazovacím panelu Zobrazovací panel poskytuje různé informace o stavu receiveru, např. informace o zvukovém poli. 1 Zvolte vstup, u nějž chcete zobrazit informace. 2 Stiskněte tlačítko AMP, poté opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY. Pokaždé, když stisknete tlačítko DISPLAY, displej se následovně cyklicky změní. Název indexu vstupu 1) t Vámi vybraný vstup t Současné zvukové pole 2) t Hlasitost t Informace o datovém toku 3) Při poslechu rozhlasového vysílání v pásmu FM a AM: Název předvolené stanice 1) t Frekvence t Současné zvukové pole 2) t Hlasitost Při příjmu vysílání RDS (Pouze u modelů pro Evropu aAustrálii) Název programové služby nebo přednastavené stanice 1) t Frekvence, pásmo a číslo předvolby t Současné zvukové pole 2) t Úroveň hlasitosti 1) Indexový název se zobrazí pouze v případě, že jste jej přiřadili ke vstupu nebo předvolené stanici. Název indexu se nezobrazí, pokud jste vložili pouze prázdná políčka nebo je totožný snázvem stanice. 2) Když je aktivována funkce Pure Direct, objeví se „PURE.DIRECT“. 3) Informace o datovém toku se nemusí zobrazit. Poznámka Znaky nebo značky se v některých jazycích nemusí zobrazovat. Úprava nastavení 99 CZ