Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

• Imtuvo tinklo

• Imtuvo tinklo nuostatos gali būti netinkamos. Patikrinkite tinklo būseną. Žr. dalį „Informacija“, tada atlikdami 2 veiksmą pasirinkite nuostatą „Physical Connection“ (90 psl.). Jei rodoma „Connection Fail“, dar kartą sukonfigūruokite tinklo ryšį (55 psl.). • Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite jį iš naujo. • Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris tinkamai prijungti prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško. • Patikrinkite, ar serveris nustatytas tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar imtuvas užregistruotas serveryje ir iš serverio leidžiama transliuoti muziką. • Jei sistema prijungta prie belaidžio tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką arčiau vienas kito. • Jei suaktyvinta kompiuterio ICF (interneto ryšio užkardos) funkcija, tai gali trukdyti imtuvui būti prijungtam prie kompiuterio (tik tada, kai kompiuteris naudojamas kaip serveris). Gali reikėti pakeisti užkardos nuostatas, kad imtuvą būtų leidžiama prijungti. (Išsamios informacijos, kaip pakeisti užkardos nuostatas, ieškokite prie kompiuterio pridėtose naudojimo instrukcijose.) • Jei atlikote imtuvo inicijavimą arba serverio sistemos atkūrimą, nustatykite tinklo nuostatas dar kartą (55 psl.). Serveris (pvz., kompiuteris) nerodomas serverių sąraše. (TV ekrane rodoma „No Server“.) • Gali būti, kad šį imtuvą įjungėte prieš įjungdami serverį. Atnaujinkite serverių sąrašą (60 psl.). • Įsitikinkite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas įjungtas. • Įsitikinkite, kad serveris įjungtas. • Patikrinkite, ar serveris nustatytas tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar imtuvas užregistruotas serveryje ir iš serverio leidžiama transliuoti muziką. • Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris tinkamai prijungti prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško. Patikrinkite tinklo nustatymo informaciją (90 psl.). • Žr. belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo instrukciją ir patikrinkite transliavimo grupiniu adresu nuostatą. Jei belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško transliavimo grupiniu adresu nuostata įjungta, išjunkite ją. Nepavyksta normaliai atkurti garso duomenų. • Pasirinkta maišytojo leidimo nuostata. Kelis kartus paspauskite mygtuką SHUFFLE, kol nebebus rodoma SHUF. Nepavyksta paleisti garso takelio ar failo arba kitas garso takelis ar failas nepaleidžiamas automatiškai. • Įsitikinkite, kad šis imtuvas palaiko garso failo, kurį bandote paleisti, formatą (61 psl.). • WMA failų, kuriems taikoma DRM autorių teisių apsauga, atkurti negalima. Kaip patikrinti WMA failo autorių teisių apsaugą, žr. 64 psl.. Atkuriant praleidžiami garsai. • Belaidžio LAN dažnių juosta gali būti per žema. Perkelkite imtuvą ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką arčiau vienas kito, kad tarp jų nebūtų kliūčių. • Jei kaip serveris naudojamas kompiuteris, jame gali veikti daug programų. Jei kompiuteryje įjungta antivirusinė programinė įranga, laikinai ją išjunkite, nes jai reikia daug sistemos išteklių. • Gali būti neįmanoma garso takelių paleisti daugiau nei per vieną tuo pačiu metu veikiantį įrenginį, tai priklauso nuo tinklo aplinkos. Jei norite, kad naudojant imtuvą būtų galima paleisti garso takelius, išjunkite kitą įrenginį. 108 LT

Rodomas užrašas „Cannot Play“. • Negalite paleisti jokių failų, išskyrus garso. • Patikrinkite, ar serveris nustatytas tinkamai (55 psl.). Patikrinkite, ar imtuvas užregistruotas serveryje ir iš serverio leidžiama transliuoti muziką. • Patikrinkite, ar serveryje esantis garso failas nebuvo pažeistas arba ištrintas. Žr. kartu su serveriu gautą naudojimo instrukciją. • Negalima paleisti tokių garso takelių: – garso takelio, kuriuo pažeidžiami atkūrimo apribojimai; – garso takelio, kurio autorių teisių informacija netvarkinga; – internetinėje muzikos parduotuvėje įsigyto garso takelio, kurio negalima transliuoti naudojant pagrindinį tinklą; – garso takelio, kurio formato nepalaiko imtuvas, (61 psl.). • Patikrinkite, ar pasirinktas garso takelis nebuvo ištrintas iš serverio. Jei garso takelis ištrintas, pasirinkite kitą. • Įsitikinkite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas įjungtas. • Įsitikinkite, kad serveris įjungtas. • Serveris gali būti nestabilus. Paleiskite jį iš naujo. • Patikrinkite, ar imtuvas ir serveris tinkamai prijungti prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško. Rodoma „No Track“. • Jei pasirinktame aplanke nėra garso takelių arba kitų aplankų, išplėsti aplanko, kad būtų rodomas jo turinys, negalima. Nepavyksta atkurti WMA formato garso takelio, kurio autorių teisės saugomos. • Kaip patikrinti WMA failo autorių teisių apsaugą, žr. 64 psl.. Nepavyksta pasirinkti anksčiau pasirinkto garso takelio. • Serveryje gali būti pakeista garso takelio informacija. Serverių sąraše iš naujo pasirinkite serverį (60 psl.). Nepavyksta pagrindiniame tinkle esančių įrenginių prijungti prie serverio. • Nuostata „Network Standby“ gali būti nustatyta kaip „Off“. Įjunkite imtuvą arba meniu „Network Settings“ nuostatą „Network Standby“ nustatykite į „On“ (91 psl.). • Patikrinkite, ar tinklas sukonfigūruotas tinkamai. Jei ne, ryšio užmegzti negalima (91 psl.). • Įrenginių sąraše esančio įrenginio nuostata yra „Not Allow“ (62 psl.) arba įrenginys neįtrauktas į įrenginių sąrašą (62 psl.). • Pasiektas maksimalus 20 leidžiamų prijungti įrenginių skaičius. Iš įrenginių sąrašo pašalinkite nereikalingus įrenginius, tada nuostatą „Auto Access“ nustatykite į „Allow“ (62 psl.). • Jei imtuvas vykdo vieną iš toliau nurodytų operacijų, imtuvo serverio veikimas sustabdomas. – Atkuriamas serveryje saugomas garso takelis (imtuvas veikia kaip grotuvas) – Atnaujinama programinė įranga – Formatuojama sistema Imtuvo nepavyksta įjungti automatiškai, kai jį bando pasiekti tinkle esantys įrenginiai. • Imtuvas nepalaiko „Wake-on-LAN“ standarto. Taigi imtuvo negalima įjungti naudojant funkciją „Wake-on- LAN“, kai nuostata „Network Standby“ nustatyta į „Off“. Meniu „Network Settings“ nuostatą „Network Standby“ nustatykite į „On“ (90 psl.), kad imtuvas galėtų atsakyti į kitų įrenginių tinklu perduodamas operacijas (91 psl.). Papildoma informacija 109 LT