Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Ekrano skydelio

Ekrano skydelio indikatoriai A Įvesties indikatorius Įsižiebia ir parodoma esama įvestis. HDMI Imtuvas atpažįsta įrangą, prijungtą per HDMI IN lizdą. ARC Pasirenkama TV įvestis ir aptinkami garso grįžties kanalo (ARC) signalai. COAX Skaitmeninis signalas įvedamas per lizdą COAXIAL (78 psl.). OPT Skaitmeninis signalas įvedamas per lizdą OPTICAL (78 psl.). B PARTY Įsižiebia, kai įjungiama funkcija PARTY STREAMING (67 psl.). C S.OPTIMIZER Įsižiebia, kai suaktyvinama garso optimizavimo funkcija (53 psl.). D D.C.A.C. Įsižiebia, kai pritaikomi funkcijos „Auto Calibration“ matavimo rezultatai. E „TrueHD“* Įsižiebia, kai imtuvas dekoduoja „Dolby True HD“ signalus. F DTS(-HD) indikatorius* Įsižiebia atitinkamas indikatorius, kai imtuvas dekoduoja atitinkamo DTS formato signalus. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Garsiakalbių sistemos indikatorius (34 psl.) H Stoties nustatymo indikatorius ST Įsižiebia, kai imtuvas nustato erdvinio garso transliaciją. MEM Užsidega, kai suaktyvinama atminties funkcija, pvz., išankstinio nustatymo atmintis (48 psl.) ir pan. I SLEEP Įsižiebia, kai suaktyvinamas išjungimo laikmatis (14 psl.). J EQ Įsižiebia, kai suaktyvinamas glodintuvas. K D.L.L. Įsižiebia, kai suaktyvinama funkcija D.L.L („Digital Legato Linear“) (87 psl.). L D.R.C. Įsižiebia, kai suaktyvinama dinaminio diapazono glaudinimo funkcija (88 psl.). M NEO:6 Įsižiebia, kai suaktyvinamas „DTS Neo:6 Cinema/Music“ dekodavimas (51, psl.). 10 LT

N „Dolby Pro Logic“ indikatorius Įsižiebia atitinkamas indikatorius, kai imtuvas apdoroja „Dolby Pro Logic“. Ši matricos erdvinio garso dekodavimo technologija gali pagerinti įvesties signalus. PL Dolby Pro Logic PL II „Dolby Pro Logic“ II PL IIx „Dolby Pro Logic“ IIx PL IIz „Dolby Pro Logic“ IIz Pastaba Šie indikatoriai gali neįsižiebti, atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą. O A.P.M. Įsižiebia, kai suaktyvinama funkcija A.P.M. (automatinis fazės pritaikymas). Funkciją A.P.M. galite nustatyti tik funkcijoje DCAC (skaitmeninio kino automatinis kalibravimas) (32 psl.). P UPDATE Įsižiebia, kai išleidžiama nauja programinės įrangos versija (70 psl.). Q Belaidžio LAN ryšio signalo stiprumo indikatorius Įsižiebęs nurodo belaidžio LAN ryšio signalo stiprumą (37, 38 psl.). Nėra signalo. Silpnas signalas. Vidutiniškas signalas. Stiprus signalas. R Laidinio LAN ryšio indikatorius Įsižiebia, kai prijungiamas LAN kabelis. S USB Įsižiebia aptikus „iPod“/ „iPhone“ arba USB įrenginį. * Kai paleistas „Dolby Digital“ arba DTS formato diskas, patikrinkite, ar sujungtos skaitmeninės jungtys ir INPUT MODE nenustatyta į „Analog“ (78 psl.) arba nepasirinkta „Analog Direct“. 11 LT