Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Užpakalinis skydelis A

Užpakalinis skydelis A DIGITAL INPUT/OUTPUT skyrius HDMI IN/OUT* lizdai (23, 26, 28 psl.) OPTICAL IN lizdai (23, 27 psl.) COAXIAL IN lizdas (28 psl.) B TUNER skyrius C NETWORK skyrius FM ANTENNA lizdas (29 psl.) AM ANTENNA išvadai (29 psl.) E AUDIO INPUT/OUTPUT skyrius Baltas (L) AUDIO IN lizdai Raudonas (R) (23, 27, 28 psl.) Juodas SUBWOOFER OUT lizdai (21 psl.) F VIDEO INPUT/OUTPUT skyrius (23, 27 psl.) Geltonas VIDEO IN/OUT* lizdai * Kad galėtumėte žiūrėti pasirinktos įvesties vaizdą, TV turite prijungti per HDMI TV OUT arba MONITOR OUT lizdą (23 psl.). LAN prievadas (31 psl.) Belaidžio LAN antena(31 psl.) D SPEAKERS skyrius (21 psl.) 12 LT

Nuotolinio valdymo pultas Šį imtuvą ir kitą įrangą valdykite pridėtu nuotolinio valdymo pultu. Nuotolinio valdymo pultas skirtas valdyti „Sony“ garso / vaizdo įrangą. Galite iš naujo priskirti įvesties mygtuką, kad jis atitiktų prie imtuvo prijungtą įrangą (99 psl.). RM-AAU169 Kaip naudoti rausvos spalvos mygtukus Laikydami nuspaudę SHIFT (N) paspauskite norimą naudoti rausvos spalvos mygtuką. Pavyzdys: laikydami nuspaudę SHIFT (N) paspauskite MEM (E). 2 Paspauskite 1 Laikykite nuspaudę Kaip valdyti imtuvą A ?/1 (įjungti / budėjimo režimas) Imtuvas įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu. Energijos taupymas budėjimo režimu Kai „Control for HDMI“, „Network Standby“ ir „Pass Through“ yra nustatyti į „Off“. B TV ?/1 1) (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu) TV įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu. C Įvesties mygtukai Pasirenkama norima naudoti įranga. Kai paspaudžiate bet kurį iš įvesties mygtukų, imtuvas įjungiamas. Mygtukai skirti „Sony“ įrangai valdyti. Skaitiniai / tekstiniai mygtukai 1) 2) Laikydami nuspaudę SHIFT (N) paspauskite skaitinius / tekstinius mygtukus, kad 13 LT