Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

* Jei prijungsite

* Jei prijungsite žemųjų dažnių garsiakalbį su automatinio budėjimo funkcija, žiūrėdami filmus šią funkciją išjunkite. Kai automatinio budėjimo funkcija įjungta, budėjimo režimas įjungiamas automatiškai pagal žemųjų dažnių garsiakalbio įvesties signalo lygį, todėl garsas gali būti neišvedamas. ** Pastabos apie išvadų SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP /FRONT HIGH / FRONT B jungtis. – Jei jungiate tik vieną galinį erdvinio garso garsiakalbį, junkite jį prie jungčių L. – Jei naudojate papildomą priekinių garsiakalbių sistemą, prijunkite juos prie šių jungčių. „Speaker Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite į „Speaker B“ (85 psl.). Paspausdami imtuvo mygtuką SPEAKERS (34 psl.) galite pasirinkti norimą priekinių garsiakalbių sistemą. – Prie šių jungčių priekinius garsiakalbius galite prijungti per dvikanalio stiprintuvo jungtį (22 psl.). „Speaker Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite į „Bi-Amp“ (85 psl.). Dvikanalio stiprintuvo prijungimas Jei nenaudojate erdvinio garso galinių ir priekinių viršutinių garsiakalbių, priekinius garsiakalbius galite prijungti prie išvadų SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, naudodami dvikanalio stiprintuvo jungtį. Priekinis garsiakalbis (dešinysis) Priekinis garsiakalbis (kairysis) Pastaba Sumontavę ir prijungę garsiakalbį, „Speaker Settings“ meniu būtinai pasirinkite garsiakalbių išdėstymą (83 psl.). Priekinių garsiakalbių pusėje „Lo“ (arba „Hi“) esančius lizdus sujunkite su išvadais SPEAKERS FRONT A, o „Hi“ (arba „Lo“) priekinių garsiakalbių pusėje esančius lizdus – su išvadais SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Kad nesugadintumėte imtuvo, nuo garsiakalbių būtinai nuimkite prie jų pritvirtintas „Hi“ / „Lo“ metalines dalis. Prijungę dvikanalį stiprintuvą, „Speaker Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite į„Bi-Amp“ (85psl.). 22 LT

3: Kaip prijungti TV Pasirinktos įvesties vaizdą galite žiūrėti prijungę TV prie lizdo HDMI TV OUT arba MONITOR OUT. Prijungę TV prie HDMI TV OUT lizdo, šį imtuvą galite valdyti naudodami OSD (rodymas ekrane). Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą). Jungtys Garso signalai TV Vaizdo signalai Garso / vaizdo signalai arba ARC A** B** C D* A Optinis skaitmeninis laidas (nepridedamas) B Garso laidas (nepridedamas) C Vaizdo laidas (nepridedamas) D HDMI kabelis (nepridedamas) „Sony“ rekomenduoja naudoti patvirtintą HDMI kabelį arba „Sony“ HDMI kabelį. Rekomenduojama jungtis Alternatyvioji jungtis 23 LT