Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip paruošti imtuvą

Kaip paruošti imtuvą Kaip prijungti kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) Įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą. Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) Kaip įjungti imtuvą ?/1 Į sieninį elektros lizdą Paspauskite ?/1 (įjungti / budėjimo režimas), kad įjungtumėte imtuvą. Imtuvą galite įjungti ir nuotolinio valdymo pulto mygtuku ?/1. Norėdami išjungti imtuvą, dar kartą paspauskite ?/1. Ekrano skydelyje mirksi STANDBY. Kol STANDBY mirksi, neatjunkite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido). Kitaip galite sugadinti įrenginį. Kaip nustatyti imtuvą naudojantis „Easy Setup“ Galite lengvai nustatyti pagrindinius imtuvo nustatymus valdydami imtuvą pagal TV ekrane rodomas instrukcijas. Perjunkite TV įvesties šaltinį į įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas imtuvas. Pirmą kartą įjungus arba paleidus imtuvą, TV ekrane pateikiamas „Easy Setup“ ekranas. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad nustatytumėte imtuvą. Naudodamiesi „Easy Setup“ galite nustatyti toliau nurodytas funkcijas. –Kalba – Garsiakalbių nustatymai –Tinklo nustatymai Pastabos apie „Speaker Settings“ („Auto Calibration“) Šiame imtuve įdiegta funkcija DCAC („Digital Cinema Auto Calibration“), kuria galite atlikti automatinį kalibravimą, kaip aprašyta toliau: • patikrinkite kiekvieno garsiakalbio ir imtuvo sujungimą; • sureguliuokite garsiakalbių lygį; • išmatuokite kiekvieno garsiakalbio atstumą nuo savo sėdėjimo vietos; 1) • išmatuokite garsiakalbį; 1) • išmatuokite dažnio charakteristikas (EQ); 1) • išmatuokite dažnio charakteristikas (fazę). 1)2) 32 LT

1) Matavimo rezultatas nenaudojamas, kai pasirinkta „Analog Direct“. 2) Matavimo rezultatas nenaudojamas, kai gaunami aukštesnio nei 48 kHz diskretizavimo dažnio „Dolby TrueHD“ arba DTS-HD signalai. DCAC skirta tinkamai garso pusiausvyrai patalpoje nustatyti. Vis dėlto garsiakalbio lygius galite reguliuoti rankiniu būdu, kaip pageidaujate. Išsamios informacijos žr. „Test Tone“ (87 psl.). Prieš atliekant „Auto Calibration“ Prieš atlikdami „Auto Calibration“ patikrinkite toliau nurodytus elementus. • Sukonfigūruokite ir prijunkite garsiakalbius (19 ir 21 psl.). • Prie AUTO CAL MIC lizdo junkite tik pridėtą mikrofoną optimizatorių. Prie šio lizdo nejunkite jokių kitų mikrofonų. • Jeigu naudojate dvikanalio stiprintuvo jungtį, „Speaker Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite į „Bi-Amp“ (85 psl.). • Jeigu naudojate priekinio garsiakalbio B jungtį, meniu „Speaker Settings“ elementą „SB Assign“ nustatykite į„Speaker B“ (85psl.). • Įsitikinkite, kad garsiakalbio išvestis nenustatyta kaip SPK OFF (34 psl.). • Įsitikinkite, kad neįjungta funkcija PARTY STREAMING (67 psl.). • Atjunkite ausines. • Kad išmatuotumėte teisingai, pašalinkite visas tarp mikrofono optimizatoriaus ir garsiakalbių esančias kliūtis. • Tikslius matavimus atlikite įsitikinę, kad aplinka rami. Pastabos • Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai stiprus garsas ir negalima reguliuoti garsumo. Atsižvelkite į kaimynus ir netoliese esančius vaikus. • Jei prieš atliekant „Auto Calibration“ buvo įjungta nutildymo funkcija, ji bus išjungta automatiškai. • Naudojant specialiuosius, pvz., dipolinius, garsiakalbius gali būti neįmanoma tiksliai matuoti arba atlikti „Auto Calibration“. Kaip nustatyti „Auto Calibration“ Mikrofonas optimizatorius 1 Pridėtą mikrofoną optimizatorių prijunkite prie AUTO CAL MIC lizdo. 2 Nustatykite mikrofoną optimizatorių. Mikrofoną optimizatorių padėkite sėdimos padėties ausų aukštyje. Patikrinkite naudojamo žemųjų dažnių garsiakalbio sąranką • Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas, įjunkite jį ir prieš suaktyvindami padidinkite garsumą. Pasukite LEVEL netoli vidurio. • Jei prijungiate žemųjų dažnių garsiakalbį, palaikantį atskyrimo dažnio funkciją, nustatykite didžiausią reikšmę. • Jei jungiate žemųjų dažnių garsiakalbį, palaikantį automatinio budėjimo funkciją, ją išjunkite (nustatykite kaip neaktyvią). Pastaba Atsižvelgiant į naudojamo žemųjų dažnių garsiakalbio savybes, nustatyta atstumo reikšmė gali skirtis nuo tikrosios padėties. Kaip paruošti imtuvą 33 LT