Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Patarimas Tikrindami

Patarimas Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį „Information“ (90 psl.). Kaip naudoti belaidį LAN ryšį Belaidį tinklą nustatyti galima keliais ryšio metodais: per prieigos taško paiešką, WPS ryšio metodu (mygtuko ar PIN kodo metodu) arba rankiniu nustatymu. Pastabos • Nenaudokite belaidžio LAN funkcijos ten, kur naudojama medicinos įranga (pavyzdžiui, širdies stimuliatorius) arba ten, kur draudžiama naudoti belaidį ryšį. • Prieš prijungdami prie savo pagrindinio tinklo, turite paruošti belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką. Išsamios informacijos ieškokite prie įrenginio pridėtose naudojimo instrukcijose. • Atsižvelgiant į jūsų pagrindinio tinklo aplinką, belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas gali būti nustatytas taip, kad jo negalima būtų prijungti naudojant WPS, netgi jei jis būtų suderinamas su WPS. Išsamios informacijos apie tai, ar jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas yra suderinamas su WPS, ir apie WPS ryšio sąranką ieškokite savo belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo instrukcijoje. • Atliekant sąranką gali kilti sunkumų, jei imtuvas ir belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas bus per toli vienas nuo kito. Jei kiltų sunkumų, prietaisus perkelkite arčiau vieną prie kito. Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point Scan“ metodas) Nustatyti belaidį tinklą galite ieškodami prieigos taško. Norėdami nustatyti tinklą šiuo ryšio metodu, turėsite pasirinkti arba įvesti toliau nurodytą informaciją. Iš anksto patikrinkite toliau nurodytą informaciją ir užrašykite ją žemiau tuščioje vietoje. Tinklo pavadinimas (SSID * ), pagal kurį atpažįstamas tinklas ** . (Jo reikės atliekant 7 veiksmą.) : Jei jūsų belaidis pagrindinis tinklas yra apsaugotas užšifruojant, jūsų tinklo saugos raktas (WEP raktas, WPA / WPA2 raktas) ** . (Jo reikės atliekant 8 veiksmą.) : * SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras prieigos taškas. ** Šią informaciją turėtumėte rasti ant savo belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško esančioje etiketėje, naudojimo instrukcijoje, ją gali pateikti asmuo, sukonfigūravęs jūsų belaidį tinklą arba jūsų interneto paslaugos teikėjas. 1 „Kaip naudoti laidinį LAN ryšį“ (35 psl.) Atlikdami 5 veiksmą pasirinkite „Wireless Setup“. Jei TV ekrane parodomas pranešimas „Change Settings?“, pasirinkite „OK“, tada paspauskite . 2 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Access Point Scan“, tada paspauskite . Imtuvas pradės ieškoti prieigos taškų ir pateiks iki 30 galimų tinklo pavadinimų (SSID) sąrašą. 3 Kelis kartus paspausdami V/v, pasirinkite norimą tinklo pavadinimą (SSID), tada paspauskite . TV ekrane rodomi saugos nustatymai. 4 Įveskite saugos raktą (WEP raktą, WPA / WPA2 raktą), tada paspauskite . Numatyta, kad saugos raktas rodomas kaip „*****“. Kelis kartus paspauskite DISPLAY, kad užšifruotumėte ir parodytumėte saugos raktą. TV ekrane rodoma „IP Settings“. 5 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Auto“, tada paspauskite . 36 LT

Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą Pasirinkite „Custom“, tada paspauskite . TV ekrane rodomas „IP Address Setting“. Paspauskite . Paspausdami V/v pasirinkite „IP Address“ reikšmę. Paspauskite b, kad galėtumėte nurodyti kitos padėties reikšmę. Paspausdami išjunkite žymeklį. Tada įveskite „Subnet Mask“ ir „Default Gateway“ reikšmes. Paspauskite b, kad pereitumėte į puslapį „DNS Settings“. Tada įveskite „Primary DNS“ ir „Secondary DNS“ reikšmes. 6 Paspauskite b. TV ekrane rodomas pranešimas „Connecting to the Internet“. Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas pranešimas „Network setup is completed“ ir ekrano skydelyje įsižiebia . Norėdami grįžti į meniu „Network Settings“, paspauskite . (Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo nustatymai gali užtrukti.) 7 Nustatykite serverį. Norėdami mėgautis garso turiniu, laikomu serveryje, turite nustatyti savo serverį (55 psl.). Pastaba Jeigu jūsų tinklas neapsaugotas užšifruojant (naudojant saugos raktą), atliekant 8 veiksmą nerodomas saugumo nustatymų ekranas. Patarimas Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį „Information“ (90 psl.). Kaip nustatyti belaidį tinklą, naudojant su WPS suderinamą prieigos tašką Galite lengvai nustatyti belaidį tinklą, naudodami su WPS suderinamą prieigos tašką. WPS nustatyti galima arba konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodu, arba PIN (asmens atpažinimo numerio) kodo metodu. Kas yra WPS („Wi-Fi“ apsaugota sąranka)? WPS yra „Wi-Fi Alliance“ sukurtas standartas, leidžiantis jums lengvai ir saugiai konfigūruoti belaidį tinklą. Kaip nustatyti belaidį tinklą taikant WPS konfigūravimo paspaudžiant mygtuką metodą WPS belaidį ryšį galite lengvai nustatyti vienu priskirto mygtuko paspaudimu. 1 “Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point Scan“ metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite „WPS Push“. 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir paspauskite prieigos taško WPS mygtuką. Pranešimas: prieigos taško WPS mygtuką paspauskite per 2 minutes Belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško WPS mygtukas Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas pranešimas „Setup with WPS Push Button is completed“ ir ekrano skydelyje įsižiebia . Norėdami grįžti į meniu „Network Settings“, paspauskite . (Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo nustatymai gali užtrukti.) 3 Nustatykite serverį. Norėdami klausytis garso turinio, laikomo serveryje, turite nustatyti savo serverį (55 psl.). Patarimas Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį „Information“ (90 psl.). Kaip nustatyti belaidį tinklą taikant WPS PIN kodo metodą Jeigu prieigos taškas palaiko WPS PIN (asmens atpažinimo numerio) kodo ryšį, WPS belaidį ryšį galite nustatyti įvesdami imtuvo PIN kodą į belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką. Kaip paruošti imtuvą 37 LT