Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

1 „Kaip ieškoti

1 „Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point Scan“ metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite „Manual Registration“. 2 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „WPS PIN“, tada paspauskite . Rodomas galimų SSID (prieigos taškų) sąrašas. 3 Kelis kartus paspausdami V/v, pasirinkite norimą tinklo pavadinimą (SSID), tada paspauskite . TV ekrane rodomas imtuvo PIN kodas (8 skaitmenų). Kol ryšys bus užmegztas, palikite PIN kodą rodomą. (Kaskart atliekant šį veiksmą, rodomas vis kitas PIN kodas.) 4 Įveskite imtuvo PIN kodą į belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką. Imtuvas pradeda nustatyti tinklo nustatymus. Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas pranešimas „Completed“ ir ekrano skydelyje įsižiebia „ “. Norėdami grįžti į meniu „Network Settings“, paspauskite . (Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo nustatymai gali užtrukti.) 5 Nustatykite serverį. Norėdami klausytis garso turinio, laikomo serveryje, turite nustatyti savo serverį (55 psl.). Patarimai • Tikrindami tinklo nustatymus žr. dalį „Information“ (90 psl.). • Išsamios informacijos, kaip įvesti PIN kodą į belaidį LAN maršrutizatorių / prieigos tašką, ieškokite belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško naudojimo instrukcijoje. Jei nerandate norimo tinklo pavadinimo (SSID) (rankinės sąrankos metodas) Norimą tinklo pavadinimą (SSID), jeigu jo nėra sąraše, galite įvesti patys. 1 „Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point Scan“ metodas)” (36 psl.) Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite „Manual Registration“. 2 Kelis kartus paspauskite V/v ir pasirinkite „Direct Input“, tada paspauskite . 3 Įveskite tinklo pavadinimą (SSID), tada paspauskite . 4 Kelis kartus paspauskite V/v, kad pasirinktumėte norimą saugumo nustatymą, tada paspauskite . 5 Atlikite skyriuje „Kaip ieškoti prieigos taško ir nustatyti belaidį tinklą („Access Point Scan“ metodas)” (36psl.) nurodytus 4–7veiksmus. Rodymo ekrane (OSD) valdymas Spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus V/v/B/b ir galite nustatyti, kad imtuvo meniu būtų rodomas TV ekrane, ir pasirinkti TV ekrane norimą naudoti funkciją. Pradėję naudoti imtuvą iš pradžių nuotolinio valdymo pulte būtinai paspauskite AMP. Priešingu atveju tolesnės operacijos gali būti nenukreiptos į imtuvą. 38 LT

AMP V/v/B/b, 3 Kelis kartus paspauskite V/v, kad pasirinktumėte norimą meniu, tada paspauskite , kad patektumėte įmeniu. TV ekrane atveriamas meniu elementų sąrašas. Pavyzdys: pasirinkus „Watch“. Kaip paruošti imtuvą RETURN O Kaip naudotis meniu OPTIONS HOME 1 Perjunkite TV įvestį, kad būtų rodomas meniu vaizdas. 2 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. Gali tekti palaukti, kol TV ekrane pasirodys pagrindinis meniu; tai priklauso nuo TV. 4 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite norimą reguliuoti meniu elementą, tada paspauskite , kad patektumėte į meniu elementą. 5 Norėdami pasirinkti pageidaujamą parametrą pakartokite 3 ir 4 žingsnius. Patarimas OSD apačioje dešinėje pasirodžius OPTIONS, galite peržiūrėti funkcijų sąrašą paspaudę OPTIONS ir pasirinkę reikiamą funkciją. Kaip grįžti į ankstesnį ekraną Paspauskite RETURN O. Kaip išeiti iš meniu Paspauskite HOME, kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada dar kartą paspauskite HOME. 39 LT