Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip leisti „iPod“ /

Kaip leisti „iPod“ / „iPhone“ Prijungę „iPod“ / „iPhone“ prie imtuvo (USB) prievado, galite mėgautis „iPod“ / „iPhone“ įrašytu muzikiniu turiniu. Išsamią informaciją apie „iPod“ / „iPhone“ prijungimą žr. 28 psl. Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau nurodytus „iPod“ / „iPhone“ modelius. Prieš naudodami „iPod“ / „iPhone“, įdiekite į jį naujausią programinę įrangą. iPod touch 4-osios kartos iPod touch 3-osios kartos iPod touch 2-osios kartos iPod nano 6-osios kartos „iPod nano“ 5-osios kartos (vaizdo kamera) „iPod nano“ 4-osios kartos (vaizdo įrašas) „iPod nano“ 3-osios kartos (vaizdo įrašas) iPod classic iPhone 4S „iPhone“ 4 iPhone 3GS iPhone 3G Pastabos • „Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPod“ / „iPhone“ įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą naudojant prie šio imtuvo prijungtą „iPod“ / „iPhone“. • Šis gaminys specialiai sukurtas taip, kad jį būtų galima naudoti kartu su „iPod“ / „iPhone“, ir patvirtinta, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. 42 LT

Kaip pasirinkti „iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą Kaip valdyti „iPod“ / „iPhone“ nuotolinio valdymo pultu „iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą galite pasirinkti nuotolinio valdymo pulto mygtuku „iPhone CTRL“. Kai TV ekranas išjungtas, visus veiksmus taip pat galite valdyti peržiūrėdami ekrano skydelio informaciją. USB iPhone CTRL V/v/B/b, HOME SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Pagrindiniai veiksmai 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Pasirinkite „Listen“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite USB, tada paspauskite . Kai „iPod“ arba „iPhone“ prijungtas, TV ekrane rodoma „iPod“ / „iPhone“. 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte „iPod“ / „iPhone“ valdymo režimą. m/M N ./> X x Prieš naudodami toliau nurodytus mygtukus, paspauskite USB. Paspauskite Veiksmas N Paleidžiama. X, x Pristabdoma. m/M Greitai persukama atgal arba įpriekį. ./> Pereinama į ankstesnį / kitą garso takelį. REPEAT Įjungiamas kartojimo režimas. SHUFFLE Įjungiamas maišymo režimas. iPhone CTRL Pasirenkamas „iPod“ / „iPhone“ valdymo režimas. Pastabos apie „iPod“ / „iPhone“ • Kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie imtuvo ir kai imtuvas įjungtas, įrenginys kraunamas. 43 LT