Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

• Iš šio imtuvo į

• Iš šio imtuvo į „iPod“ / „iPhone“ dainų perkelti negalite. • Naudojamo „iPod“ / „iPhone“ neatjunkite. Kad nesugadintumėte duomenų arba „iPod“ / „iPhone“, prieš prijungdami arba atjungdami „iPod“ / „iPhone“ išjunkite imtuvą. „iPod“ / „iPhone“ pranešimų sąrašas Pranešimas ir paaiškinimas Reading Imtuvas atpažįsta ir skaito „iPod“ arba „iPhone“ informaciją. Not supported Prijungtas nepalaikomas „iPod“ / „iPhone“. Neprijungtas joks įrenginys Neprijungtas „iPod“ arba „iPhone“. Neskamba muzika Nerasta muzikos. Ausinės nepalaikomos Prijungus „iPod“ arba „iPhone“ iš ausinių neišvedamas garsas. Kaip leisti USB įrenginį Prijungę USB įrenginį prie imtuvo (USB) prievado, galite mėgautis USB įrenginyje įrašyta muzika. Išsamios informacijos apie USB įrenginio prijungimą žr. „„iPod“, „iPhone“, USB įrenginio prijungimas“ (28 psl.). Šiuo imtuvu galima atkurti toliau nurodytų formatų muzikos failus: Failo formatas MP3 (MPEG-1 „Audio Layer III“) AAC* „WMA9 Standard“* WAV FLAC Plėtiniai „.mp3“ „.m4a“, „.3gp“, „.mp4“ „.wma“ „.wav“ „.flac“ * Imtuvu neatkuriami DRM technologija užkoduoti failai. Suderinami USB įrenginiai Kartu su šiuo imtuvu galite naudoti toliau nurodytus „Sony“ USB įrenginius. Patvirtintas „Sony“ USB įrenginys Gaminio pavadinimas „Walkman ® “ Modelio pavadinimas NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Skaitmeninis diktofonas ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 Pastabos • Imtuvu negalima nuskaityti NTFS formato duomenų. • Imtuvu negalima nuskaityti duomenų, kurie įrašyti ne į pirmą standžiojo disko įrenginio skaidinį. 44 LT

• Šiame sąraše nenurodytų modelių veikimas neužtikrinamas. • Net naudojant šiuos USB įrenginius ne visada galima užtikrinti veikimą. • Kai kurių šių USB įrenginių gali būti negalima įsigyti tam tikruose regionuose. • Formatuodami pirmiau nurodytus modelius būtinai formatuokite naudodami patį modelį arba specialiai tam modeliui skirtą formatavimo programinę įrangą. • USB įrenginį prie imtuvo junkite tik įsitikinę, kad USB įrenginio ekrane neberodoma „Creating Library“ arba „Creating Database“. Kaip valdyti USB įrenginį nuotolinio valdymo pultu USB Kaip naudoti USB įrenginį V/v/B/b, OPTIONS HOME N SHUFFLE REPEAT N X x ./> Pagrindiniai veiksmai 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Pasirinkite „Listen“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite USB, tada paspauskite . 4 Kai prijungtas USB įrenginys, TV ekrane rodoma USB. USB įrenginį galite valdyti imtuvo nuotolinio valdymo pultu. Iš turinio sąrašo pasirinkite pageidaujamą turinį, tada paspauskite . Pradedamas atkurti pasirinktas turinys, o TV ekrane rodoma muzikos / vaizdo turinio informacija. Prieš naudodami toliau nurodytus mygtukus, paspauskite USB. Paspauskite N X x Veiksmas Paleidžiama. Pristabdoma. Sustabdoma. ./> Grįžtama prie ankstesnio arba pereinama prie kito failo. REPEAT SHUFFLE Įjungiamas kartojimo režimas. Įjungiamas maišymo režimas. 45 LT