Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Jei naudojate

Jei naudojate operacinę sistemą „Windows 7“ Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti gamintojo įdiegtą „Windows Media Player 12“ operacinėje sistemoje „Windows 7“. Kaip naudoti „Windows Media Player 12“, žr. „Windows Media Player 12“ žinyne. 3 Dalyje [View your active networks] (rodyti aktyvius tinklus) pasirinkite [Public network] (viešasis tinklas). Jei ekrane rodoma ne [Public Network] (viešasis tinklas), pereikite prie 6 veiksmo. Parodomas ekranas [Set Network Location] (nustatyti tinklo vietą). 1 Eikite į [Start] (pradėti) – [Control Panel] (valdymo skydas). 2 Dalyje [Network and Internet] (tinklas ir internetas) pasirinkite [View network status and tasks] (rodyti tinklo būseną ir užduotis). Parodomas ekranas [Network and Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo centras). Patarimas Jei elementas ekrane nerodomas, pamėginkite pakeisti valdymo skydo ekrano tipą. 4 Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus naudojamas imtuvas, pasirinkite [Home network] (namų tinklas) arba [Work network] (darbo tinklas). 5 Atsižvelgdami į aplinką, kurioje bus naudojamas imtuvas, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis. Kai nustatymai atlikti, įsitikinkite, kad lange [Network and Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo centras) skiltyje [View your active networks] (rodyti aktyvius tinklus) esantis elementas yra pakeistas į [Home network] (namų tinklas) arba į [Work network] (darbo tinklas). 6 Pasirinkite [Change advanced sharing settings] (keisti išplėstinius bendrinimo parametrus). 58 LT

7 Dalyje [Media streaming] (srautinis medijos perdavimas) pasirinkite [Choose media streaming options…] (pasirinkti srautinio medijos perdavimo parinktis...) 12 Atnaujinkite serverių sąrašą. Kai nustatymai baigti, atnaujinkite imtuvo serverių sąrašą ir iš jo pasirinkite šį serverį. Išsamią informaciją apie serverio pasirinkimą žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“ (60 psl.). Jei naudojate operacinę sistemą „Windows Vista“ arba „Windows XP“ 8 Jei lange [Media streaming options] (srautinio medijos perdavimo parinktys) rodoma [Media streaming is not turned on] (srautinis medijos perdavimas neįjungtas), pasirinkite [Turn on media streaming] (įjungti srautinį medijos perdavimą). 9 Pasirinkite [Allow all] (leisti viską). Atveriamas langas [Allow All Media Devices] (leisti visus medijos įrenginius). Jei vietiniame tinkle visi įrenginiai nustatyti kaip [Allowed] (leista), pasirinkite [OK] (gerai) ir uždarykite langą. 10 Pasirinkite [Allow all computers and media devices] (leisti visus kompiuterius ir medijos įrenginius). 11 Norėdami uždaryti langą, pasirinkite [OK] (gerai). Šioje dalyje paaiškinta, kaip nustatyti operacinėje sistemoje „Windows Vista“ ir „Windows XP“ įdiegtą „Windows Media Player 11“*. Kaip naudoti „Windows Media Player 11“, žr. „Windows Media Player 11“ žinyne. * „Windows Media Player 11“ operacinėse sistemose „Windows XP“ gamintojo nediegiama. Apsilankykite „Microsoft“ svetainėje, atsisiųskite diegimo programą ir kompiuteryje įdiekite „Windows Media Player 11“. 1 Eikite į [Start] (pradėti) – [All Programs] (visos programos). 2 Pasirinkite [Windows Media Player]. Paleidžiama „Windows Media Player 11“. 3 Meniu [Library] (biblioteka) pasirinkite [Media Sharing…] (medijos bendrinimas). Jei naudojate operacinę sistemą „Windows XP“, pereikite prie 9 veiksmo. Kaip naudotis tinklo funkcijomis 59 LT