Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip patikrinti autorių

Kaip patikrinti autorių teisių apsaugą Šis imtuvas negali atkurti WMA formato failų su autorių teisių apsauga DRM. Jei šiame imtuve WMA formato failo negalima atkurti, patikrinkite failo savybes savo kompiuteryje, kad pamatytumėte, ar failas saugomas autorių teisių DRM. Atidarykite aplanką arba laikmeną. kurioje saugomas WMA failas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite failą, kad atvertumėte langą [Properties] (ypatybės). Jei yra kortelė [License] (licencija), failas saugomas autorių teisių DRM ir jo šiuo imtuvu atkurti negalima. Kaip valdyti funkciją „Home Network“ nuotolinio valdymo pultu Norėdami Pristabdyti atkūrimą* Sustabdyti atkūrimą Eiti į dabartinio garso takelio pradžią, ankstesnis / kitas Iš naujo pasirinkti elementą, kurį norite atkurti Atlikite šiuos veiksmus Atkuriant paspauskite X. Norėdami tęsti atkūrimą, paspauskite N. Paspauskite x. Kelis kartus paspauskite ./>. Kelis kartus paspauskite RETURN O, kol bus parodytas norimas katalogas. Arba paspauskite OPTIONS, pasirinkite „Server List“, tada pasirinkite norimą elementą. Norėdami grįžti į atkūrimo ekraną, paspauskite OPTIONS ir pasirinkite „Now Playing“. Norėdami Ieškoti norimo elemento, naudojant raktažodį Pakeisti serverį Pasirinkti kartotinį leidimą Pasirinkti maišytąjį leidimą Rinkdamiesi serverio turinį, paspauskite ALPHABET SEARCH ir įveskite raktažodį (73 psl.). Paspauskite x. Tada pasirinkite „Server List“ ir paspauskite . Pasirinkite norimą serverį ir paspauskite . Kelis kartus paspauskite REPEAT, kol TV ekrane bus rodoma „Repeat All“ arba „Repeat One“. Kelis kartus paspauskite SHUFFLE, kol TV ekrane bus rodoma „Shuffle On“. * Atkūrimo gali nepavykti pristabdyti, jei pasirinkta funkcija „Home Network“. Tai priklauso nuo serverio arba garso takelio. „Sony Entertainment Network“ (SEN) naudojimas Naudodamiesi šio imtuvo funkcija SEN, galite klausytis muzikos internetu. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, imtuvas turi būti prijungtas prie tinklo, o tinklas – prie interneto. Išsamią informaciją žr. „6: Kaip prijungti prie tinklo“ (29 psl.). Norėdami gauti daugiau informacijos apie SEN, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje: http://www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Atlikite šiuos veiksmus Šis imtuvas 64 LT

Pastaba Prieš naudojantis muzikos paslaugomis, atsižvelgiant į paslaugos teikėją, gali reikėti užregistruoti imtuvą. Išsamią informaciją apie užregistravimą žr. paslaugos teikėjo klientų pagalbos svetainėje. Skaičių mygtukai ALPHABET SEARCH RETURN O SHIFT SEN MEM Toliau nurodytuose veiksmuose paaiškinta, kaip pasirinkti muzikos paslaugas internetu, pvz., „vTuner“. V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Paspauskite SEN. TV ekrane rodomas paslaugų teikėjų sąrašas. Jei imtuvas automatiškai rodo paskutinę pasirinktą paslaugą arba stotį, kelis kartus paspauskite RETURN O, kol sąraše bus rodomas paslaugos teikėjas. Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje „Listen“ esančią parinktį SEN. 2 Pasirinkite „vTuner“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite pageidaujamą aplanką arba stotį, tada paspauskite . • Norėdami pasirinkti elementą, kelis kartus paspauskite V/v. • Norėdami pereiti prie kito katalogo arba klausyti stoties, paspauskite . • Norėdami grįžti į ankstesnį katalogą, paspauskite RETURN O. Pastaba Jei rodoma „No service is available“ ir negalite gauti paslaugos teikėjų sąrašo, paspauskite OPTIONS ir pasirinkite „Refresh“. Patarimas Patarimas Kai funkcija pakeista į SEN funkciją, imtuve rodomos paskutinės pasirinktos paslaugos arba radijo stotys, kol imtuvas išjungiamas. Kai „Network Standby“ nustatyta į „On“, net jei imtuvas išjungiamas, rodoma paskutinė pasirinkta stotis arba paslauga. Kaip valdyti funkciją SEN nuotolinio valdymo pultu Norėdami Pakeisti stotį arba serverį Atlikite šiuos veiksmus Norėdami grįžti į paslaugų teikėjų sąrašą, paspauskite RETURN O ir dar kartą pasirinkite paslaugą. Norėdami vėl grįžti įatkūrimo ekraną, paspauskite OPTIONS ir pasirinkite „Now Playing“. Kaip naudotis tinklo funkcijomis 65 LT