Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

3 Pradėkite atkurti

3 Pradėkite atkurti „iOS“ įrenginyje arba „iTunes“ esantį garso turinį. „AirPlay“ automatiškai parenkama kaip imtuvo funkcija. Patarimai • „******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai 6skaitmenys. • Jei atkurti nepradedama, dar kartą atlikite procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo. Kaip patvirtinti / redaguoti įrenginio pavadinimą Kaip pervadinti įrenginį, žr. „Device Name“ (91 psl.). Kaip valdyti „AirPlay“ atkūrimą Galite naudoti mygtukus 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE ir REPEAT. Valdyti imtuvu ir nuotolinio valdymo pultu galima tik tada, kai imtuvas pasirinktas kaip išvesties įrenginys. Kai naudojate „iTunes“, nustatykite, kad „iOS“ įrenginį būtų galima valdyti imtuvu ir nuotolinio valdymo pultu, kai norite „iOS“ įrenginį valdyti šiuo imtuvu ir nuotolinio valdymo pultu. Patarimai • Pirmenybė teikiama naujausiai imtuvo valdymo komandai. Imtuvas pradeda atkurti kitame įrenginyje esantį garso turinį, kai jį galima valdyti įrenginiu, kuriame veikia „AirPlay“, net jei šis imtuvas naudojamas funkcijai „AirPlay“ su originaliu įrenginiu. • Jei naudodami „iOS“ įrenginį arba „iTunes“ nustatote per didelį garsumą, imtuvu gali būti atkuriama labai garsiai. • Kaip naudoti „iTunes“, žr. „iTunes“ žinyne. • „iOS“ įrenginio arba „iTunes“ garsumo lygis gali nebūti susietas su imtuvo garsumo lygiu. Kaip atnaujinti programinę įrangą Atsisiuntę naujausią programinės įrangos versiją, galėsite naudotis naujausiomis funkcijomis. Imtuvas pasiekia „Sony“ serverį, kad atnaujintų programinę įrangą. Kai esate prisijungę prie interneto ir naudojatės funkcijomis „Home Network“ arba SEN, jei yra naujas naujinimas, TV ekrane rodoma „[New Software] Perform Software Update.“, o valdymo skyde – UPDATE. Prieš atnaujindami programinę įrangą įsitikinkite, kad kita įranga yra prijungta prie imtuvo ir pristabdyta. Informaciją apie galimą programinės įrangos naujinimą žr. paslaugos teikėjo klientų pagalbos svetainėje (112 psl.). Pastabos • Kol naujinama, neišjunkite imtuvo, neatjunkite tinklo kabelio ar imtuvu neatlikite jokių kitų veiksmų. • Jei mėginsite naujinti programinę įrangą, kai įjungtas „Sleep Timer“, „Sleep Timer“ išsijungs automatiškai. 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . TV ekrane parodomas meniu „Settings“ sąrašas. 3 Pasirinkite „System Settings“, tada paspauskite . 4 Pasirinkite „Network Update“, tada paspauskite . 5 Pasirinkite „Update“, tada paspauskite . Imtuvas pradeda ieškoti galimų programinės įrangos naujinimų. 70 LT

6 Kai TV ekrane parodoma „A new version of software is found“, pasirinkite „Update now“, tada paspauskite . Parodomas pranešimas, kuriame reikia patvirtinti, ar sutinkate su programinės įrangos sutarties sąlygomis. Patvirtinkite pranešimą ir perskaitykite „„SONY“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS“ (119 psl.), tada paspauskite . Jei nėra naujinimo, parodoma „No update is required“. 7 Pasirinkite „Agree“, tada paspauskite . Imtuvas pradeda naujinti programinę įrangą, o TV ekranas išjungiamas automatiškai. Naujinant priekiniame skydelyje mirksi indikatorius ?/1 (įjungta / budėjimo režimas). Imtuvo naujinimas gali užtrukti (daugiausia 40 min.). Laikas priklausys nuo duomenų kiekio, tinklo linijos tipo, tinklo ryšio aplinkos ir t. t. Baigus naujinti programinę įrangą parodoma „Complete“. Iš naujo nustatomi numatytieji nustatymai. Pastaba Jei atsiranda viena iš toliau nurodytų būklių, naujinant programinę įrangą įvyko klaida. – ?/1 Indikatorius (įjungta / budėjimo režimas) greitai mirksi. – Ekrano skydelyje rodoma ERROR. – Ekrano skydelyje neužsidega joks indikatorius arba ?/1 indikatorius (įjungta / budėjimo režimas) išsijungia. – Per 40 min. nebaigiamas imtuvo naujinimas ir ekrano skydelyje mirksi UPDATING. Atjunkite, tada vėl prijunkite maitinimo laidą. Imtuvas bandys atnaujinti programinę įrangą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Kaip atšaukti veiksmą arba grįžti į ankstesnį ekraną Bet kuriuo metu prieš pradedant naujinti imtuvo programinę įrangą, paspauskite RETURN O. Kai naujinimas pradedamas, nebegalima atšaukti veiksmo ar grįžti į ankstesnį ekraną. Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas Tinklo nustatymai Pranešimas ir paaiškinimas Connection failed Imtuvui nepavyko prisijungti prie tinklo. Input error Įvestos reikšmės neteisingos arba negaliojančios. Not in use Atliekamas draudžiamas veiksmas. Not supported Prieigos taško įrenginys nepalaiko WPS PIN kodo metodo. Pagrindinis tinklas Pranešimas ir paaiškinimas Cannot connect Imtuvo nepavyksta prijungti prie pasirinkto serverio. Cannot get info Imtuvas negali nuskaityti informacijos serveryje. Cannot JOIN PARTY Imtuvui nepavyko prisijungti prie PARTY. Cannot play Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo apribojimų imtuvui nepavyksta atkurti garso failų. Cannot START PARTY Imtuvui nepavyko įjungti funkcijos PARTY. Data error Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą. Kaip naudotis tinklo funkcijomis 71 LT