Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kiti veiksmai

Kiti veiksmai Skaitmeninio ir analoginio garso perjungimas (INPUT MODE) Jei įrangą prijungsite ir prie skaitmeninio, ir prie analoginio garso įvesties imtuvo lizdų, galėsite pasirinkti kurį nors iš šių garso įvesties režimų arba juos perjunginėti, atsižvelgdami į turinį, kurį ketinate žiūrėti. 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . TV ekrane parodomas meniu „Settings“ sąrašas. 2 Pasirinkite „Input Settings“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite „Input Mode“, tada paspauskite . TV ekrane parodomas pasirinktas garso įvesties režimas. • Auto: pirmenybė teikiama skaitmeniniams garso signalams. Jei yra kelios skaitmeninės jungtys, pirmenybė teikiama HDMI garso signalams. Jei skaitmeniniai garso signalai neperduodami, pasirenkami analoginiai garso signalai. Jei pasirinkta TV įvestis, pirmenybė teikiama „Audio Return Channel“ (ARC) signalams. Jei TV nepalaiko funkcijos „ARC“, pasirenkami skaitmeniniai optiniai garso signalai. Jei neįgalintas nei imtuvo, nei TV HDMI funkcijos valdymas, ARC neveikia. • OPT: nurodoma, kad skaitmeninių garso signalų įvestis turi būti susieta su lizdu DIGITAL OPTICAL. • COAX: nurodoma, kad skaitmeninių garso signalų įvestis turi būti susieta su lizdu DIGITAL COAXIAL. • Analog: nurodoma, kad analoginių garso signalų įvestis turi būti susieta su lizdais AUDIO IN (L/R). Pastabos • Atsižvelgiant į įvestį, ekrano skydelyje rodoma „------“ ir kitų režimų pasirinkti negalima. • Kai naudojama „Analog Direct“, garso įvestis nustatoma į „Analog“. Kitų režimų pasirinkti negalima. Kaip naudoti kitus garso įvesties lizdus („Audio Input Assign“) Galite iš naujo priskirti kitus įvesties lizdų skaitmeninės įvesties šaltinius, jei numatytieji lizdų nustatymai neatitinka prijungtos įrangos. Iš naujo priskyrę įvesties lizdus, galite įvesties mygtuku (arba imtuvo valdikliu INPUT SELECTOR) pasirinkti prijungtą įrangą. Pavyzdys: Kai prijungiate DVD leistuvą prie lizdo OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). – Priskirkite lizdą OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) parinkčiai DVD. 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . TV ekrane parodomas meniu „Settings“ sąrašas. 2 Pasirinkite „Input Settings“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite „Audio Input Assign“, tada paspauskite . 4 Pasirinkite įvesties pavadinimą, kurį norite priskirti, tada paspauskite . 78 LT

5 Mygtukais V/v/B/b pasirinkite garso signalus, kuriuos norite priskirti atliekant 4 veiksmą pasirinktam įvesties šaltiniui. 6 Paspauskite . Įvesties pavadinimas BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Priskiriami garso įvesties lizdai * Numatytasis nustatymas Pastabos OPT 1 a a a a* a a OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a • Priskyrus skaitmeninę garso įvestį gali būti automatiškai pakeistas INPUT MODE nustatymas. • Kiekvieną įvesties šaltinį leidžiama iš naujo priskirti vieną kartą. Kiti veiksmai 79 LT