Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Nustatymų meniu

Nustatymų meniu sąrašas Settings Easy Setup (83 psl.) Speaker Settings (83 psl.) Audio Settings (87 psl.) HDMI Settings (89 psl.) Input Settings (90 psl.) Network Settings (90 psl.) System Settings (91 psl.) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 82 LT

Pastaba TV ekrane rodomi meniu parametrai gali skirtis, atsižvelgiant į dabartinius nustatymus ar pasirinktos piktogramos būseną. Easy Setup Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka ir galite konfigūruoti pagrindinius nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas (32 psl.). Meniu „Speaker Settings“ Kiekvieną garsiakalbį galite reguliuoti patys. Taip pat galite reguliuoti garsiakalbių lygį baigę „Auto Calibration“ procesą. Pastaba Garsiakalbių nustatymai skirti tik dabartinei sėdėjimo vietai. x Auto Calibration Leidžia atlikti automatinį kalibravimą. 1 Vadovaukitės TV ekrane rodomomis instrukcijomis ir paspauskite . Po kelių sekundžių pradedama matuoti. Skambant bandomajam tonui matavimas trunka maždaug 30 sekundžių. Pasibaigus matavimui supypsima ir įsijungia ekranas. Pastaba Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žr. „Pranešimų sąrašas atlikus „Auto Calibration“ matavimą“ (84 psl.). 2 Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite . • Retry: „Auto Calibration“ atliekamas dar kartą. • Save&Exit: matavimo rezultatas įrašomas ir nustatymo procesas baigiamas. • WRN Check: rodo su matavimo rezultatais susijusį įspėjimą. Žr. „Pranešimų sąrašas atlikus „Auto Calibration“ matavimą“ (84 psl.). • Exit: nustatymo procesas baigiamas neįrašius matavimo rezultatų. 3 Įrašykite matavimo rezultatą. 2 veiksme pasirinkite „Save&Exit“. Pastabos • A.P.M. (automatinio fazės pritaikymo) funkcija suaktyvinama, kai įrašote matavimo rezultatą. • A.P.M. funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais. – Naudojant „Calibration Type“, kalibravimo tipas nustatytas į „Off“ (85 psl.). – Kai gaunami „Dolby TrueHD“ arba DTS-HD signalai, kurių diskretizavimo dažnis didesnis nei 48 kHz. • Pakeitus garsiakalbio padėtį, rekomenduojama atlikti „Auto Calibration“ iš naujo, kad galėtumėte mėgautis erdviniu garsu. Patarimai • Atlikę „Auto Calibration“ ir įrašę nustatymus, galite pasirinkti kalibravimo tipą. • Atstumo vienetą galite keisti naudodamiesi „Speaker Settings“ meniu parinktimi „Distance Unit“ (87 psl.). • Garsiakalbio dydis („Large“ / „Small“) nustatomas pagal žemojo dažnio charakteristikas. Matavimo rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į mikrofono optimizatoriaus ir garsiakalbių padėtį bei patalpos formą. Rekomenduojama taikyti matavimo rezultatus. Vis dėlto šiuos nustatymus galite keisti „Speaker Settings“ meniu. Pirma įrašykite matavimo rezultatus, tada bandykite keisti nustatymus. Automatinio kalibravimo rezultatų patikrinimas Jei norite patikrinti klaidos kodą arba įspėjamąjį pranešimą, gautą atliekant skyriuje „Auto Calibration“ (83 psl.) aprašytus veiksmus, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Kaip reguliuoti nustatymus 83 LT