Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

3 Sureguliuokite

3 Sureguliuokite pasirinkto garsiakalbio lygį, tada paspauskite . Galite reguliuoti lygį nuo –10,0 dB iki +10,0 dB 0,5 dB intervalais. Pastaba Pasirinkus vieną iš muzikos garso laukų, garsas neišvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei garsiakalbio nustatymų meniu visi garsiakalbiai nustatyti kaip „Large“. Tačiau garsas bus išvedamas iš žemųjų dažnių garsiakalbio, jei: – skaitmeninės įvesties signale yra LFE signalų; – priekiniai arba erdvinio garso garsiakalbiai nustatyti į „Small“; – Pasirinkta „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ arba „Portable Audio“. Kaip reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo vietos iki kiekvieno garsiakalbio Galite reguliuoti atstumą nuo sėdėjimo vietos iki kiekvieno garsiakalbio (priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio kairiojo / dešiniojo viršutinio, centrinio, kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, žemųjų dažnių garsiakalbio). 1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio atstumą nuo sėdėjimo vietos norite reguliuoti, tada paspauskite . 2 Meniu „Distance“ pasirinkite parametrą ir paspauskite . 3 Nustatykite pasirinkto garsiakalbio atstumą, tada paspauskite . Galite reguliuoti atstumą nuo 1 m 0 cm iki 10 m 0 cm (nuo 3 pėd. 3 col. iki 32 pėd. 9 col.) kas 10 cm (1 col.). Pastabos • Atsižvelgiant į garsiakalbių išdėstymo nustatymą, kai kurių parametrų naudoti negalima. • Ši funkcija neveikia, jei naudojama „Analog Direct“. Kaip reguliuoti garsiakalbių dydį Galite reguliuoti kiekvieno garsiakalbio (priekinio kairiojo / dešiniojo, priekinio kairiojo / dešiniojo viršutinio, centrinio, kairiojo / dešiniojo erdvinio garso, galinio kairiojo / dešiniojo erdvinio garso) dydį. 1 Ekrane pasirinkite garsiakalbį, kurio dydį norite reguliuoti, ir paspauskite . 2 Meniu „Size“ pasirinkite parametrą ir paspauskite . 3 Nustatykite pasirinkto garsiakalbio dydį, tada paspauskite . • Large: jei prijungėte didelius garsiakalbius, efektyviai atkuriančius bosus, pasirinkite „Large“. Įprastai pasirinkite „Large“. • Small: jei garsas iškraipytas arba naudodami kelių kanalų erdvinio garso funkciją negirdite visų erdvinių efektų, pasirinkite „Small“ – taip suaktyvinsite bosų nukreipimo grandinę ir kiekvieno kanalo bosų dažnius atkursite per žemųjų dažnių arba kitus „Large“ garsiakalbius. Pastabos • Kai prijungtos ausinės, „Distance“ ir „Size“ nustatyti negalima. • Ši funkcija neveikia, jei naudojama „Analog Direct“. Patarimai • Kiekvieno garsiakalbio nustatymai „Large“ ir „Small“ apibrėžia, ar vidinis garso procesorius apribos boso signalą iš kanalo. Kai bosai ribojami iš kanalo, bosų nukreipimo grandinė siunčia atitinkamus bosų dažnius į žemųjų dažnių garsiakalbį arba kitus „Large“ garsiakalbius. Tačiau bosų garse yra šiek tiek kryptingumo, todėl jo (jei įmanoma) geriau neriboti. Todėl, net kai naudojate mažus garsiakalbius, galite nustatyti juos kaip „Large“, jei norite iš jų išvesti bosų dažnius. Kita vertus, jei naudojate didelį garsiakalbį, bet nenorite iš jo išvesti bosų dažnių, nustatykite jį kaip „Small“. Jei bendras garso lygis žemesnis nei norimas, nustatykite visus garsiakalbius kaip „Large“. Jei nepakanka bosų, galite naudoti glodintuvą ir sustiprinti jų lygį. • Erdvinio garso galinių garsiakalbių nustatymas bus toks pats kaip ir kitų erdvinių garsiakalbių. • Jei priekiniai garsiakalbiai nustatyti kaip „Small“, centrinis, erdvinio garso ir erdvinio garso galinis / priekinis viršutiniai garsiakalbiai automatiškai nustatomi kaip „Small“. • Jei nenaudojate žemųjų dažnių garsiakalbio, priekiniai garsiakalbiai automatiškai nustatomi į„Large“. 86 LT

x Atskyrimo dažnis (garsiakalbio atskyrimo dažnis) Leidžia nustatyti garsiakalbių, kurių dydis garsiakalbio nustatymų meniu nustatytas į „Small“, bosų sankirtos dažnį. Kiekvieno garsiakalbio išmatuotasis garsiakalbio sankirtos dažnis nustatomas atlikus procedūrą „Auto Calibration“. 1 Ekrane pasirinkite parametrą ties garsiakalbiu, kurio sankirtos dažnį norite reguliuoti, tada paspauskite . 2 Nustatykite reikšmę, tada paspauskite . x Test Tone Ekrane „Test Tone“ leidžia pasirinkti bandomojo tono tipą. Patarimai • Norėdami sureguliuoti visų garsiakalbių lygį vienu metu, paspauskite 2 +/–. Taip pat galite paspausti imtuvo mygtuką MASTER VOLUME. • Proceso metu nustatyta reikšmė rodoma TV ekrane. Kaip išvesti bandomąjį toną iš kiekvieno garsiakalbio Galite išvesti bandomąjį toną iš kiekvieno garsiakalbio paeiliui. 1 Pasirinkite „Test Tone“, tada paspauskite . 2 Pasirinkite pageidaujamą bandomojo tono arba garsiakalbio tipą, tada paspauskite . •Off: bandomasis tonas išvedamas iš kiekvieno garsiakalbio neautomatiškai. • Auto: bandomasis tonas išvedamas iš kiekvieno garsiakalbio paeiliui. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: galite pasirinkti, iš kurių garsiakalbių bus išvestas bandomasis tonas. 3 Sureguliuokite neautomatiškai išvedamo bandomojo tono garsiakalbių lygį, tada paspauskite . * „Fix SB“ rodoma tada, kai prijungtas tik vienas galinis erdvinis garsiakalbis. x Distance Unit Galima nustatyti atstumų nustatymo matavimo vienetą. • feet: Atstumas rodomas pėdomis. • meter: Atstumas rodomas metrais. Meniu „Audio Settings“ Galima sureguliuoti garso nustatymus pagal pageidavimą. x D.L.L. (Digital Legato Linear) Funkcija D.L.L. yra patentuota „Sony“ technologija. Naudojant ją galima atkurti žemos kokybės skaitmeninius ir analoginius garso signalus kaip kokybišką garsą. • Auto 1: šią funkciją galima taikyti garso formatams, kai atliktas glaudinimas su nuostoliais, ir analoginiams garso signalams. • Auto 2: šią funkciją galima taikyti tiesiniams PCM signalams, garso formatams, kai atliktas glaudinimas su nuostoliais, ir analoginiams garso signalams. •Off Pastabos • Ši funkcija gali neveikti. Tai priklauso nuo USB įrenginio arba pagrindinio tinklo turinio. • Ši funkcija veikia, kai yra pasirinkta „A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“, „2ch Stereo“ arba „Headphone (2ch)“. Tačiau ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais. – Pasirinkta įvestis „FM TUNER“ arba „AM TUNER“. – Priimami tiesiniai PCM signalai, kurių diskretizavimo dažnis nėra lygus 44,1 kHz. – Gaunami „Dolby Digital Plus“, „Dolby Digital EX“, „Dolby TrueHD“, DTS 96/24, „DTS-HD Master Audio“ arba „DTS-HD High Resolution Audio“ signalai. – Veikiant tinklo funkcijai gaunami signalai, kurių diskretizavimo dažnis nėra lygus 44,1 kHz. Kaip reguliuoti nustatymus 87 LT