Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Tiekiami priedai •

Tiekiami priedai • Naudojimo instrukcija (šis vadovas) (Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai) • Sparčiosios sąrankos vadovas (1) • Nuotolinio valdymo pultas (RM-AAU169) (1) • Maitinimo elementai R6 (AA dydžio) (2) • Nurodymų vadovas (1) (tik Europai skirtas modelis) • Laidinė FM antena (1) Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo elementus (pridedama) į nuotolinio valdymo pultą. Maitinimo elementus įdėkite tinkamai suderinkite jų polius. • Rėminė AM antena (orinė) (1) • Mikrofonas optimizatorius (ECM-AC2) (1) Pastabos • Nepalikite nuotolinio valdymo pulto itin karštoje ar drėgnoje vietoje. • Nenaudokite naujo maitinimo elemento kartu su senu. • Nenaudokite mangano baterijų kartu su kitokių tipų baterijomis. • Saugokite nuotolinio valdymo pulto jutiklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir ryškaus apšvietimo. Kitaip galite sugadinti įrenginį. • Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos. • Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, nuotolinio valdymo pulto mygtukai gali būti atstatyti pagal numatytuosius nustatymus. Jei taip nutiktų, iš naujo priskirkite įvesties mygtukus (99 psl.). • Kai imtuvas nebeatlieka nuotoliniu valdymo pultu nurodytų veiksmų, visus maitinimo elementus pakeiskite naujais. 8 LT

Dalių aprašas ir vieta Priekinis skydelis A ?/1 (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu) (32, 48, 54 psl.) Virš mygtuko esančio indikatoriaus spalvų reikšmės. Žalia: imtuvas įjungtas. Gintarinė: imtuvas veikia budėjimo režimu ir – arba „Control for HDMI“ (89 psl.), arba „Network Standby“ (91 psl.) nustatyta į „On“; – „Pass Through“ (89 psl.) nustatyta į„On“* arba „Auto“. Išsijungia, kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir „Control for HDMI“, „Pass Through“ bei „Network Standby“ yra nustatyti į „Off“. * Tik Australijai ir Meksikai skirti modeliai. Pastaba Jei indikatorius lėtai mirksi, vyksta programinės įrangos naujinimas (70 psl.). Jei indikatorius greitai mirksi, naujinant programinę įrangą įvyko klaida (101 psl.). B SPEAKERS (34 psl.) C TUNING MODE, TUNING +/– Norėdami valdyti imtuvą (FM / AM) paspauskite TUNING MODE. Norėdami ieškoti stoties paspauskite TUNING +/–. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (50, 51 psl.) E Ekrano skydelis (10 psl.) F SOUND OPTIMIZER (53 psl.) G INPUT MODE (78 psl.) H DIMMER 3 lygiais keičiamas priekinio skydelio ekrano šviesumas. I DISPLAY (98 psl.) J Nuotolinio valdymo pulto jutiklis Priima signalus iš nuotolinio valdymo pulto. K PURE DIRECT (54 psl.) Kai suaktyvinama PURE DIRECT, įsižiebia virš mygtuko esantis indikatorius. L MASTER VOLUME (41 psl.) M INPUT SELECTOR (41 psl.) N (USB) prievadas (28 psl.) O AUTO CAL MIC lizdas (33 psl.) P PHONES lizdas Čia jungiamos ausinės. 9 LT