Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

• Ierīcei ierīču

• Ierīcei ierīču sarakstā ir iestatīts Not Allow (62. lpp.) vai ierīce nav iekļauta ierīču sarakstā (62. lpp.). • Var iestatīt ne vairāk par 20 ierīcēm, ar kurām var izveidot savienojumu. Ierīču sarakstā izdzēsiet nevajadzīgās ierīces un iestatiet Auto Access vērtību Allow (62. lpp.). • Uztvērēja servera darbība tiek atlikta, ja uztvērējs veic kādu no šīm darbībām. – Atskaņo serverī saglabātu ierakstu (uztvērējs darbojas kā atskaņotājs) –Jaunina programmatūru –Formatē sistēmu Uztvērēju nevar ieslēgt, ja tam piekļūst tīkla ierīces. • Pats uztvērējs neatbalsta standartu Wake-on-LAN. Tāpēc uztvērēju nevar ieslēgt ar Wake-on-LAN, iestatīta Network Standby vērtība Off. Izvēlnē Network Settings iestatiet Network Standby vērtību On (89. lpp.), lai uztvērējs varētu reaģēt uz citu ierīču darbībām, izmantojot tīklu (90. lpp.). Tīkla ierīces nevar ieslēgt uztvērēju. • Uztvērēju nevar ieslēgt Wake-on-LAN startēšanu, ko veic citas tīkla ierīces. Uztvērējs nevar atskaņot ierakstu, kuru šobrīd atskaņo PARTY saimnieks. • PARTY saimnieks atskaņo ierakstu vai audio formātu, ko šajā uztvērējā nevar atskaņot. • Var būt nepieciešams kāds laiks, pirms tiek izvadīta atskaņojamā skaņa. Uztvērējs ir pievienojies negribētam PARTY. • Ja, uztvērējam pievienojoties, ir sākti vairāki PARTY, iespējams, ka uztvērējs nevar pievienoties nepieciešamajam PARTY. Aizveriet otru PARTY un pievienojieties nepieciešamajam PARTY. AirPlay Uztvērēju nevar atrast no iOS ierīces. • Pārbaudiet drošības programmatūras ugunsmūra iestatījumus. Detalizētu informāciju skatiet tīmekļa vietnē (110. lpp.). • Pārliecinieties, vai iOS ierīcei vai datoram ar iTunes ir izveidots savienojums ar mājas tīklu. • Jauniniet uztvērēja un iOS ierīces AirPlay programmatūras versiju uz jaunāko versiju (70. lpp.). Notiek skaņas izlaišana. • Atkarībā no apstākļiem, piemēram, tīkla vides, izmantojot bezvadu tīklu, iespējama skaņas izlaišana. • Serveri ir pārslogoti. Aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas, kuras šobrīd izmantojat. Šo uztvērēju nevar darbināt. • Jauniniet iOS ierīces programmatūras versiju uz jaunāko versiju (70. lpp.). • Jauniniet uztvērēja programmatūras versiju uz jaunāko versiju (70. lpp.). • Pārliecinieties, vai vienlaikus arī cita ierīce nestraumē uz ierīci, kas saderīga ar AirPlay. Nedarbojas tādas pogas kā 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE un REPEAT. • Pārliecinieties, vai ir aktīvi iestatījumi, kas iTunes ļauj akceptēt vadību no šīs ierīces. • Uztvērējs iOS ierīcē nav atlasīts kā attālais skaļrunis. Atlasiet uztvērēju kā tīkla skaļruni. 108 LV

SEN Nevar izveidot uztvērēja savienojumu ar pakalpojumu. • Pārliecinieties, vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts ir ieslēgts. • Pārbaudiet tīkla statusu. Sk. Information (90. lpp.) un, veicot 2. darbību, izvēlieties Physical Connection. Ja tiek rādīts Connection Fail, vēlreiz iestatiet tīkla savienojumu (55. lpp.). • Ja sistēmas savienojums ir izveidots, izmantojot bezvadu tīklu, savstarpēji tuviniet uztvērēju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/piekļuves punktu. • Ja jūsu līgums ar interneta pakalpojumu sniedzēju ierobežo vienlaicīgu interneta savienojumu līdz vienai ierīcei, šī ierīce nevarēs piekļūt internetam, ja ir izveidots jau citas ierīces savienojums. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Notiek skaņas izlaišana. • Iespējams, ka ir pārāk mazs jūsu bezvadu lokālā tīkla joslas platums. Savstarpēji tuviniet uztvērēju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/ piekļuves punktu tā, lai starp tiem nebūtu šķēršļu. BRAVIA Sync (Control for HDMI) • Ja atvienojat HDMI kabeli vai maināt savienojumu, atkārtojiet sadaļā Sagatavošanās BRAVIA Sync izmantošanai (74. lpp.) norādītās darbības. • Ja opcijai Control for HDMI ir iestatīta vērtība Off, BRAVIA Sync nedarbojas pareizi pat tad, ja iekārta ir pievienota ligzdai HDMI IN. • To iekārtu veidus un daudzumu, kuru darbību var vadīt ar BRAVIA Sync, ierobežo HDMI CEC standarts, kā norādīts tālāk. – Ierakstīšanas iekārtas (Blu-ray Disc rakstītājs, DVD rakstītājs u.c.): līdz 3iekārtām – Atskaņošanas iekārtas (Blu-ray Disc atskaņotājs, DVD atskaņotājs u.c.): līdz 3 iekārtām – Ar uztvērēju saistītas iekārtas: līdz 4iekārtām – AV uztvērēji (audio sistēma): 1iekārta Tālvadība Tālvadība nedarbojas. • Norādiet ar tālvadības pulti uz uztvērēja tālvadības sensoru (9. lpp.). • Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un uztvērēju. • Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās, aizstājiet tās visas ar jaunām. • Pārliecinieties, vai tālvadības pultī izvēlaties pareizo ieeju. Papildinformācija Nedarbojas funkcija Control for HDMI. • Pārbaudiet HDMI savienojumu (24. lpp.). • Pārbaudiet, vai izvēlnē HDMI Settings ir iestatīta opcijas Control for HDMI vērtība On (88. lpp.). • Pārliecinieties, vai pievienotā iekārta ir saderīga ar HDMI vadības funkciju. • Pievienotajā iekārtā pārbaudiet HDMI vadības iestatījumus. Skatiet pievienotās iekārtas lietošanas instrukcijas. 109 LV