Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Displeja paneļa

Displeja paneļa indikatori A Ievades indikators Iedegas, lai norādītu pašreizējo ievadi. HDMI Uztvērējs atpazīst iekārtu, kas ir pievienota, izmantojot ligzdu HDMI IN. ARC Tiek atlasīta TV ievade un noteikts audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) signāls. COAX Digitālais signāls tiek ievadīts, izmantojot ligzdu COAXIAL (78. lpp.). OPT Digitālais signāls tiek ievadīts, izmantojot ligzdu OPTICAL (77. lpp.). B PARTY Iedegas, ja ir aktivizēta funkcija PARTY STREAMING (66. lpp.). C S.OPTIMIZER Iedegas, ja ir aktivizēta skaņas optimizētāja funkcija (53. lpp.). D D.C.A.C. Iedegas, ja tiek lietoti funkcijas Auto Calibration mērījumu rezultāti. E TrueHD* Iedegas, ja uztvērējs dekodē Dolby True HD signālu. F Indikators DTS(-HD)* Atbilstošais indikators iedegas, ja uztvērējs dekodē atbilstošu DTS formāta signālu. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Skaļruņu sistēmas indikators (34. lpp.) H Skaņojuma indikators ST Iedegas, ja notiek uztvērēja noskaņošana uz kādu stereo apraidi. MEM Iedegas, ja ir aktivizēta kāda atmiņas funkcija, piemēram, iepriekš iestatīta atmiņa (48. lpp.). I SLEEP Iedegas, ja ir aktivizēts miega taimers (14. lpp.). J EQ Iedegas, ja ir aktivizēts izlīdzinātājs. K D.L.L. Iedegas, ja ir aktivizēt funkcija D.L.L. (Digital Legato Linear — digitālais legato lineārs) (86. lpp.). L D.R.C. Iedegas, ja ir aktivizēta dinamiskā diapazona saspiešana (87. lpp.). M NEO:6 Iedegas, ja ir aktivizēta DTS Neo:6 kino/mūzikas dekodēšana (51. lpp.). 10 LV

N Indikators Dolby Pro Logic Atbilstošais indikators iedegas, ja uztvērējs veic Dolby Pro Logic apstrādi. Šī matricas ieskaujošās skaņas tehnoloģija var uzlabot ieejas signālu. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Piezīme Atkarībā no skaļruņu modeļa iestatījuma šie indikatori var nedegt. O A.P.M. Iedegas, ja ir aktivizēta funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching — automātiskā fāzu saskaņošana). Funkciju A.P.M. varat iestatīt tikai funkcijā DCAC (Digital Cinema Auto Calibration — Digitālā kino automātiska kalibrēšana) (32. lpp.). P UPDATE Iedegas, ja ir pieejama jauna programmatūra (70. lpp.). Q Bezvadu lokālā tīkla signāla stipruma indikators Iedegas, lai parādītu bezvadu lokālā tīkla signāla stiprumu (37. un 38. lpp.). Nav signāla. Signāls ir vājš. Signāls ir vidēji spēcīgs. Signāls ir spēcīgs. R Vadu LAN indikators Iedegas, ja ir pievienots LAN kabelis. S USB Iedegas, ja ir atrasta iPod/iPhone vai USB ierīce. * Atskaņojot Dolby Digital vai DTS formāta disku, pārliecinieties, vai esat pabeidzis digitālo savienojumu izveidi un vai opcijai INPUT MODE nav iestatīta vērtība Analog (77. lpp.), kā arī nav atlasīts Analog Direct. 11 LV