Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Alfabētiskais

Alfabētiskais rādītājs Ciparzīmes 2 kanāli 50 5.1 kanāli 19 7.1 kanāli 19 A A.F.D. režīms 50 A/V Sync. 87, 95 Advanced Auto Volume 87 ainas izvēle 76 AirPlay 68 alfabēta meklēšana 14 AM 47 apiešana 95 atiestatīšana 32 attāluma vienība 94 audio iestatījumi 95 Audio Input Assign 89 Audio Settings 86 Auto Standby 91 Auto Tuning 47 Auto Volume 87 Automatic Phase Matching 84 automātiskā gaidstāve 95 automātiskās kalibrēšanas iestatījumi 92 B bass 94 bezvadu lokālā tīkla antena 12 bezvadu lokālā tīkla signāla stipruma indikators 11 bezvadu tīkls 36 Bi-Amp 79 BRAVIA Sync sagatavošanās 74 C CD atskaņotājs 28 Center Lift Up 84 Control for HDMI 88 D D.L.L. (Digital Legato Linear) 86 DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 32 Device Name 90 dinamiskā diapazona saspiešana 87, 95 Direct Tuning 48 diskants 94 displeja panelis 10 Distance Unit 86 Divu pastiprinātāju savienojums 79 DLNA 55 Dolby Digital EX 18 Dual Mono 87, 95 DVD atskaņotājs 26 E Easy Setup 32 efekta līmenis 94 EQ iestatījumi 53, 94 F Fast View 89 fiksēta IP adrese 37 filmas režīms 50 FM 47 FM režīms 47, 95 114 LV

H HD-D.C.S. 50 HDMI 95 HDMI audio izvade 95 HDMI Audio Out 88 HDMI iestatījumi 95 HDMI Settings 88 HDMI vadība 95 Home Network 61 I iepriekš iestatītas stacijas 48 ieskaujošās skaņas iestatījumi 94 ievade 40 ievades piešķiršana 77 informācijas skatīšana displejā 96 Input Edit 89 INPUT MODE 77 Input Settings 89 IP iestatījums 90 iPod/iPhone saderīgie modeļi 42 uzlāde 43 izvēlne 80, 92 izvēlne Settings 80 K kabeļtelevīzijas uztvērējs 26, 27 kalibrēšanas veids 92 L līmeņu iestatījumi 92 Listen 39 M mājas kinoteātra vadība 76 Manual Setup 84 miega taimers 14 mūzikas pakalpojumi 64 mūzikas režīms 51 N Name Input 49 Network settings 89 Network Standby 90 Network Update 91 notīrīt atmiņa 79 skaņas lauks 54 tālvadība 98 O OSD (ekrāna displejs) 38 P pārbaudes signāls 92 PARTY STREAMING 66 pārvienojuma frekvence 86, 94 Pass Through 88 piekļuves punkta meklēšana 36 PlayStation 3 26 Preset Memory 48 programmatūras jaunināšana 91 PROTECTOR 110 Pure Direct 54 R RDS 49 Papildinformācija 115 LV