Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Aizmugures panelis A

Aizmugures panelis A Sadaļa DIGITAL INPUT/OUTPUT Ligzdas HDMI IN/OUT* (23., 26. un 28. lpp.) Ligzdas OPTICAL IN (23. un 27. lpp.) Ligzda COAXIAL IN (28. lpp.) B Sadaļa TUNER C Sadaļa NETWORK Ligzda FM ANTENNA (29. lpp.) Kontaktligzdas AM ANTENNA (29. lpp.) E Sadaļa AUDIO INPUT/OUTPUT Balta (L) Ligzdas AUDIO IN Sarkana (R) (23., 27. un 28. lpp.) Melna Ligzdas SUBWOOFER OUT (21. lpp.) F Sadaļa VIDEO INPUT/OUTPUT (23. un 27. lpp.) Dzeltena Ligzdas VIDEO IN/OUT* * Lai skatītos izvēlēto ievades attēlu, ligzda HDMI TV OUT vai MONITOR OUT ir jāsavieno ar TV (23. lpp.). LAN ports (31. lpp.) Bezvadu lokālā tīkla antena (31. lpp.) D Sadaļa SPEAKERS (21. lpp.) 12 LV

Tālvadība Lai vadītu uztvērēja un citu iekārtu darbību, izmantojiet komplektācijā iekļauto tālvadības pulti. Tālvadībai ir piešķirta Sony audio/video iekārtu darbināšanas funkcija. Varat atkārtoti piešķirt ievades pogu, lai tālvadība atbilstu uztvērējam pievienotajai iekārtai (97. lpp.). RM-AAU169 Lai izmantotu pogas ar rozā uzrakstiem Turiet nospiestu SHIFT (N) un nospiediet to pogu ar rozā uzrakstu, kuru vēlaties izmantot. Piemērs: turiet nospiestu SHIFT (N) un nospiediet MEM (E). 2 Nospiediet 1 Turiet Lai darbinātu uztvērēju A ?/1 (ieslēgt/gaidstāve) Ieslēdz uztvērēju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā. Enerģijas taupīšana gaidstāves režīmā Ja parametram Control for HDMI, Network Standby un Pass Through ir iestatīta vērtība Off. B TV ?/1 1) (ieslēgt/gaidstāve) Ieslēdz TV vai pārslēdz to gaidstāves režīmā. C Ievades pogas Atlasa iekārtu, kuru vēlaties izmantot. Nospiežot kādu no ievades pogām, tiek ieslēgts uztvērējs. Pogas ir piešķirtas Sony iekārtu vadībai. Ciparu/teksta pogas 1) 2) Turiet nospiestu SHIFT (N), pēc tam spiediet ciparu/teksta pogas, lai: – iepriekš iestatītu/noskaņotos uz iepriekš iestatītu staciju (48. lpp.); 13 LV