Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Lai vadītu citas

Lai vadītu citas Sony iekārtas Nosaukums TV VCR DVD atskaņotājs B TV ?/1 z Blu-ray Disc atskaņotājs CD atskaņotājs C Ciparu pogas z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 LV

Darba sākšana Veicot vienkāršas tālāk norādītās darbības, varat baudīt uztvērējam pievienoto audio/video iekārtu piedāvātās iespējas. Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu). Skaļruņu uzstādīšana un pievienošana (19. un 21. lpp.) Iekārtai atbilstoša savienojuma noteikšana TV un video iekārtu pievienošana (23. un 24. lpp.) Attēla kvalitāte ir atkarīga no savienojuma ligzdas. Skatiet attēlu zemāk. Izvēlieties savienojumu atbilstoši iekārtas ligzdām. Ja video iekārtām ir HDMI ligzdas, ieteicams tās pievienot, izmantojot HDMI savienojumu. Digitāls Analogs Augstākās kvalitātes attēls Audio iekārtu pievienošana (28. lpp.) Uztvērēja sagatavošana Sk. Maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana (32. lpp.) un Uztvērēja ieslēgšana (32. lpp.). Uztvērēja iestatīšana Sk. Uztvērēja iestatīšana, izmantojot Easy Setup (32. lpp.). Audio izvades iestatījumu iestatīšana pievienotajās iekārtās Lai izvadītu vairākkanālu digitālo audio, pievienotajā iekārtā pārbaudiet digitālās audio izejas iestatījumu. Sony Blu-ray Disc atskaņotājam pārbaudiet, vai opcijām Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital un DTS ir atbilstoši iestatīta vērtība Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital un DTS (spēkā no 2012. gada 1. augusta). Ierīcei PlayStation 3 pēc uztvērēja pievienošanas ar HDMI kabeļa palīdzību izvēlnē Sound Settings izvēlieties Audio Output Settings un izvēlieties HDMI un Automatic (ja izmantojat sistēmas programmatūras versiju 4.21). Detalizētu informāciju skatiet pievienotās iekārtas komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās. 17 LV