Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Iekārtas pievienošana,

Iekārtas pievienošana, izmantojot HDMI ligzdu Ja iekārtai nav HDMI ligzdas, sk. 27. lpp. Blu-ray Disc atskaņotājs DVD atskaņotājs PlayStation 3 VCR, DVD rakstītājs, video spēle Audio/video signāls Audio/video signāls Audio/video signāls Audio/video signāls A A A A A HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts) Sony iesaka izmantot HDMI apstiprinātu kabeli vai Sony HDMI kabeli. A Audio/video signāls Satelītuztvērējs, kabeļtelevīzijas uztvērējs A Audio/video signāls Super Audio CD atskaņotājs Piezīmes • BD ievadei ir labāka skaņas kvalitāte. Ja ir nepieciešama labāka skaņas kvalitāte, iekārtu pievienojiet ligzdai BD (AUDIO vajadzībām) un kā ievadi izvēlieties BD. • Tālvadības pults ievades pogas BD noklusējuma iestatījums ir Blu-ray Disc atskaņotājs. Noteikti mainiet ievades pogas BD noklusējuma iestatījumu tā, lai šo pogu varētu izmantot savas iekārtas darbināšanai. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Atkārtota ievades pogas piešķiršana (97. lpp.). • Ieeju BD varat arī pārdēvēt, lai tās nosaukumu varētu rādīt uztvērēja displeja panelī. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. izvēlnes Input Settings opciju Name In (89. lpp.). 26 LV

Iekārtas pievienošana, izmantojot ligzdu, kas nav HDMI ligzda Satelītuztvērējs, kabeļtelevīzijas uztvērējs Audio signāls Video signāls VCR, DVD rakstītājs, video spēle Audio signāls Video signāls Savienojumi vai A B C B C A Digitālais optiskais vads (komplektācijā nav iekļauts) B Audio vads (komplektācijā nav iekļauts) C Video vads (komplektācijā nav iekļauts) Ieteicamais savienojums Alternatīvais savienojums 27 LV