Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

4b: Audio iekārtu

4b: Audio iekārtu pievienošana iPod, iPhone, USB ierīces pievienošana Super Audio CD atskaņotāja, CD atskaņotāja pievienošana Pirms vadu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu). Super Audio CD atskaņotājs, CD atskaņotājs Audio signāls vai A A B iPod, iPhone, USB ierīce A USB kabelis (komplektācijā nav iekļauts) A Koaksiālais digitālais vads (komplektācijā nav iekļauts) B Audio vads (komplektācijā nav iekļauts) Ieteicamais savienojums Alternatīvais savienojums 28 LV

5: Antenu pievienošana Pirms antenu pievienošanas noteikti atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu). AM cilpas antena (iekļauta komplektācijā) FM vada antena (iekļauta komplektācijā) 6: Pievienošana tīklam Ja jums ir pieejams interneta savienojums, šim uztvērējam varat izveidot arī interneta savienojumu. Savienojumu varat veidot, izmantojot bezvadu vai vadu LAN savienojumu. Sistēmas prasības Savienojumi Piezīmes • Lai novērstu trokšņu rašanos, AM cilpas antenu novietojiet pēc iespējas tālāk no uztvērēja un citām iekārtām. • Noteikti pilnībā izritiniet FM vada antenu. • FM vada antenu pēc pievienošanas novietojiet pēc iespējas horizontāli. Lai izmantotu uztvērēja tīkla funkciju, nepieciešama šāda sistēmas vide. Platjoslas līnijas savienojums Platjoslas līnijas interneta savienojums ir nepieciešams, lai klausītos Sony Entertainment Network (SEN) un jauninātu uztvērēja programmatūru. Modems Šī ir ierīce, kas tiek pievienota platjoslas līnijai, lai sazinātos ar internetu. Dažas no šīm ierīcēm ir iebūvētas maršrutētājā. Maršrutētājs • Lai baudītu mājas tīklā pieejamo saturu, izmantojiet ar 100 Mb/s vai lielāku pārraides ātrumu saderīgu maršrutētāju. • Ieteicams izmantot maršrutētāju, kas aprīkots ar iebūvētu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) serveri. Šī funkcija lokālajā tīklā automātiski piešķir IP adreses. • Ja vēlaties izmantot bezvadu lokālā tīkla savienojumu, izmantojiet bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/piekļuves punktu. 29 LV