Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Skaļruņu iestatīšana

Skaļruņu iestatīšana Lai iestatītu ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņus Kontaktligzdām SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B pievienoto skaļruņu lietojumu varat pārslēgt atbilstoši paredzētajam lietojumam. Piezīme Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja ir iestatīta Speaker Pattern vērtība bez ieskaujošās skaņas aizmugures un priekšējiem augšējiem skaļruņiem. 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Settings, pēc tam nospiediet . 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Speaker Settings, pēc tam nospiediet . 4 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos SB Assign, pēc tam nospiediet . 5 Izvēlieties vajadzīgo skaļruņu iestatījumu un nospiediet . • Speaker B: ja kontaktligzdām SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pievienojat papildu priekšējo skaļruņu sistēmu, izvēlieties Speaker B. • Bi-Amp: ja kontaktligzdām SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B pievienojat priekšējos skaļruņus, izvēlieties Bi-Amp. • Off: ja kontaktligzdām SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pievienojat ieskaujošās skaņas aizmugures vai priekšējos augšējos skaļruņus, izvēlieties Off. Lai izvēlētos priekšējo skaļruni Varat izvēlēties vadāmos priekšējos skaļruņus. Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet uztvērēja pogas. SPEAKERS Vairākkārt nospiediet SPEAKERS, lai izvēlētos vadāmo priekšējo skaļruņu sistēmu. Displeja paneļa indikatori ļauj uzzināt atlasītās skaļruņu kontaktligzdas. Indikatori SP A SP B* SP A+B* Izvēlētie skaļruņi Kontaktligzdām SPEAKERS FRONT A pievienots skaļrunis. Kontaktligzdām SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pievienots skaļrunis. Kontaktligzdām SPEAKERS FRONT A un SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B pievienots skaļrunis (paralēls savienojums). Displeja panelī tiek rādīts SPK OFF. Nekāds audio signāls no skaļruņu kontaktligzdām netiek izvadīts. * Lai izvēlētos SP B vai SP A+B, izvēlnē Speaker Settings iestatiet SB Assign vērtību Speaker B (84. lpp.). Piezīme Ja ir pievienotas austiņas, šis iestatījums nav pieejams. 34 LV

Lai atceltu automātisko kalibrēšanu Automātiskās kalibrēšanas funkcija tiek atcelta, ja mērīšanas laikā veicat kādu no šīm darbībām: –nospiežat ?/1; – nospiežat tālvadības pults ievades pogu vai uztvērēja pogu INPUT SELECTOR; –nospiežat ; – nospiežat uztvērēja pogu SPEAKERS; – maināt skaļumu; – pievienojat austiņas. Lai manuāli iestatītu uztvērēju Sk. Iestatījumu regulēšana (80. lpp.). Uztvērēja tīkla iestatījumu konfigurēšana Lai izmantotu funkcijas Home Network, SEN, AirPlay un PARTY STREAMING, ir pareizi jāiestata uztvērēja tīkla iestatījumi. Vadu LAN savienojuma izmantošana DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Settings, pēc tam nospiediet . 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Network Settings, pēc tam nospiediet . 4 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Internet Settings, pēc tam nospiediet . 5 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Wired Setup, pēc tam nospiediet . Ja TV ekrānā tiek parādīts Change Settings?, izvēlieties OK un nospiediet . 6 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Auto, pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek rādīta IP iestatījumu informācija. Ja izmantojat fiksētu IP adresi Izvēlieties Custom un nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts IP adreses iestatījums. Nospiediet . Spiediet V/v, lai izvēlētos parametra IP Address vērtību. Nospiediet b, lai ievadītu nākamās pozīcijas vērtību. Nospiediet , lai izietu no kursora režīma. Pēc tam ievadiet parametra Subnet Mask un Default Gateway vērtību. Nospiediet b, lai pārietu uz DNS iestatījumu lapu. Pēc tam ievadiet parametra Primary DNS un Secondary DNS vērtību. 7 Nospiediet b. TV ekrānā tiek rādīts Connecting to the Internet. Kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, tiek rādīts Network setup is completed. Lai atgrieztos tīkla iestatījumu izvēlnē, nospiediet . (Atkarībā no tīkla vides tīkla iestatīšanai var būt nepieciešams kāds laiks.) 8 Veiciet servera iestatīšanu. Lai klausītos serverī saglabāto audio saturu, ir jāiestata serveris (55. lpp.). Padoms Pārbaudot tīkla iestatījumus, sk. Information (90. lpp.). Uztvērēja sagatavošana 35 LV