Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Bezvadu LAN savienojuma

Bezvadu LAN savienojuma izmantošana Pastāv vairāki savienojuma izveides paņēmieni, ar kuru palīdzību varat iestatīt bezvadu tīklu: piekļuves punkta meklēšana, WPS savienojuma paņēmiena izmantošana (spiedpogas vai PIN koda paņēmiens) un manuāla iestatīšana. Piezīmes • Bezvadu lokālā tīkla funkciju noteikti nelietojiet tur, kur tiek izmantots medicīniskās iekārtas (piemēram, elektrokardiostimulators), kā arī tur, kur bezvadu sakari ir aizliegti. • Pirms veidojat savienojumu ar savu mājas tīklu, ir jāsagatavo bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/ piekļuves punkts. Detalizētu informāciju skatiet ierīces lietošanas instrukcijās. • Atkarībā no mājas tīkla vides bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts, iespējams, ir iestatīts tā, lai savienojumu ar to nevarētu izveidot, izmantojot WPS, pat tad, ja tas ir saderīgs ar WPS. Detalizētu informāciju par to, vai jūsu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/ piekļuves punkts ir saderīgs ar WPS un kā iestatīt WPS savienojumu, skatiet bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta lietošanas instrukcijās. • Ja uztvērējs atrodas pārāk tālu no bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta, iespējamas iestatīšanas problēmas. Ja tā notiek, savstarpēji tuviniet šīs ierīces. Piekļuves punkta meklēšana un bezvadu tīkla iestatīšana (piekļuves punkta meklēšanas paņēmiens) Bezvadu tīklu varat iestatīt, meklējot piekļuves punktu. Lai, izmantojot šo savienojuma izveides paņēmienu, iestatītu tīklu, būs jāizvēlas vai jāievada tālāk norādītā informācija. Jau iepriekš noskaidrojiet šo informāciju un pierakstiet to tālāk atvēlētajā vietā. Tīkla nosaukums (SSID * ), kas identificē jūsu tīklu ** . (Tas būs nepieciešams, veicot 7. darbību.) : Ja jūsu bezvadu mājas tīklā ir iestatīta šifrēšanas drošība, tīkla drošības atslēga (WEP atslēga, WPA/WPA2 atslēga) ** . (Tā būs nepieciešama, veicot 8. darbību.) : * SSID (Service Set Identifier — pakalpojumu kopas identifikators) ir nosaukums, kas identificē noteiktu piekļuves punktu. ** Šai informācijai ir jābūt pieejamai bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta etiķetē, lietošanas instrukcijās, iegūstamai no personas, kura iestatīja jūsu bezvadu tīklu, vai no informācijas, kuru ir norādījis jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs. 1 Veicot 5. darbību (Vadu LAN savienojuma izmantošana (35. lpp.)), izvēlieties Wireless Setup. Ja TV ekrānā tiek parādīts Change Settings?, izvēlieties OK un nospiediet . 2 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Access Point Scan, pēc tam nospiediet . Uztvērējs sāk piekļuves punktu meklēšanu un parāda līdz pat 30 pieejamo tīkla nosaukumu (SSID) sarakstu. 3 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos nepieciešamo tīkla nosaukumu (SSID), pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts drošības iestatījumu displejs. 4 Ievadiet drošības atslēgu (WEP atslēgu, WPA/WPA2 atslēgu) un nospiediet . Pēc noklusējuma drošības atslēga tiek rādīta kā *****. Vairākkārt nospiediet DISPLAY, lai šifrētu un pārraidītu šo drošības atslēgu. TV ekrānā tiek rādīts IP Settings. 5 Vairākkārt nospiediet V/v, lai izvēlētos Auto, pēc tam nospiediet . 36 LV

Ja izmantojat fiksētu IP adresi Izvēlieties Custom un nospiediet . TV ekrānā tiek rādīts IP adreses iestatījums. Nospiediet . Spiediet V/v, lai izvēlētos parametra IP Address vērtību. Nospiediet b, lai ievadītu nākamās pozīcijas vērtību. Nospiediet , lai izietu no kursora režīma. Pēc tam ievadiet parametra Subnet Mask un Default Gateway vērtību. Nospiediet b, lai pārietu uz DNS iestatījumu lapu. Pēc tam ievadiet parametra Primary DNS un Secondary DNS vērtību. 6 Nospiediet b. TV ekrānā tiek rādīts Connecting to the Internet. Kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, tiek rādīts Network setup is completed un displeja panelī iedegas . Lai atgrieztos tīkla iestatījumu izvēlnē, nospiediet . (Atkarībā no tīkla vides tīkla iestatīšanai var būt nepieciešams kāds laiks.) 7 Veiciet servera iestatīšanu. Lai klausītos serverī saglabāto audio saturu, ir jāiestata serveris (55. lpp.). Piezīme Ja tīklam netiek izmantota šifrēšanas drošība (izmantojot drošības atslēgu), 8. darbībā drošības iestatījumu displejs netiek rādīts. Padoms Pārbaudot tīkla iestatījumus, sk. Information (90. lpp.). Bezvadu tīkla iestatīšana, izmantojot ar WPS saderīgu piekļuves punktu Bezvadu tīklu ērti varat iestatīt, izmantojot ar WPS saderīgu piekļuves punktu. WPS iestatīšanu var veikt, izmantojot spiedpogas konfigurēšanas vai PIN (personiskais identifikācijas numurs) koda paņēmienu. Kas ir WPS (Wi-Fi Protected Setup — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) WPS ir Wi-Fi Alliance izveidots standarts, kas ērti un droši ļauj iestatīt bezvadu tīklu. Bezvadu tīkla iestatīšana, izmantojot WPS spiedpogas konfigurēšanas paņēmienu WPS bezvadu savienojumu ērti varat iestatīt, vienu reizi nospiežot tam paredzētu pogu. 1 Veicot 2. darbību (“Piekļuves punkta meklēšana un bezvadu tīkla iestatīšana (piekļuves punkta meklēšanas paņēmiens)” (36. lpp.)), izvēlieties WPS Push. 2 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas un nospiediet piekļuves punkta pogu WPS. Ziņojums: Push WPS button on access point within 2 minutes Bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta poga WPS Kad tīkla iestatīšana ir pabeigta, tiek rādīts Setup with WPS Push Button is completed un displeja panelī iedegas . Lai atgrieztos tīkla iestatījumu izvēlnē, nospiediet . (Atkarībā no tīkla vides tīkla iestatīšanai var būt nepieciešams kāds laiks.) 3 Veiciet servera iestatīšanu. Lai klausītos serverī saglabāto audio saturu, ir jāiestata serveris (55. lpp.). Padoms Pārbaudot tīkla iestatījumus, sk. Information (90. lpp.). Uztvērēja sagatavošana 37 LV