Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

iPod/iPhone satura

iPod/iPhone satura atskaņošana Varat baudīt mūzikas saturu no iPod/iPhone ierīces, pievienojot to uztvērēja (USB) portam. Lai iegūtu detalizētu informāciju par iPod/iPhone pievienošanu, sk. 28. lpp. Saderīgie iPod/iPhone modeļi Ar šo uztvērēju varat izmantot tālāk norādītos iPod/iPhone modeļus. Pirms izmantošanas jauniniet savu iPod/iPhone ierīci ar jaunāko programmatūru. iPod touch 4. paaudze iPod touch 3. paaudze iPod touch 2. paaudze iPod nano 6. paaudze iPod nano 5. paaudze (video kamera) iPod nano 4. paaudze (video) iPod nano 3. paaudze (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Piezīmes • Sony neuzņemas atbildību par iespējamo iPod/iPhone ierīcē ierakstīto datu zudumu vai bojājumu, ja tiek izmantota ar šo uztvērēju savienota iPod/iPhone ierīce. • Šis produkts ir izstrādāts īpaši darbam ar iPod/iPhone ierīcēm un ir sertificēts kā atbilstošs Apple veiktspējas standartiem. 42 LV

iPod/iPhone vadības režīma izvēlēšanās Lai darbinātu iPod/iPhone, izmantojot tālvadību iPod/iPhone vadības režīmu varat izvēlēties, izmantojot tālvadības pults pogu iPhone CTRL. Ja TV ekrāns ir izslēgts, visas darbības varat kontrolēt, informāciju skatoties displeja panelī. USB iPhone CTRL V/v/B/b, HOME SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Pamatdarbības 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 2 Izvēlieties Listen un nospiediet . 3 Atlasiet USB un nospiediet . Ja ir pievienota iPod vai iPhone ierīce, TV ekrānā tiek rādīts iPod/iPhone. 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai izvēlēties iPod/ iPhone vadības režīmu. m/M N ./> X x Pirms izmantojat tālāk norādītās pogas, nospiediet USB. Nospiediet Darbība N Sāk atskaņošanu. X, x Pauzē atskaņošanu. m/M Ātra attīšana vai patīšana. ./> Pāriet pie iepriekšējā/ nākamā ieraksta. REPEAT Ieslēdz atkārtošanas režīmu. SHUFFLE Ieslēdz jaukšanas režīmu. iPhone CTRL Atlasa iPod/iPhone vadības režīmu. Piezīmes par iPod/iPhone • Ja iPod/iPhone ierīce ir pievienota uztvērējam un uztvērējs ir ieslēgts, tiek veikta šīs ierīces uzlāde. • Dziesmas no šī uztvērēja uz iPod/iPhone nevar pārsūtīt. 43 LV