Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

3 Izvēlieties Front,

3 Izvēlieties Front, Center, Surround vai Front High un nospiediet . 4 Izvēlieties Bass vai Treble. 5 Regulējiet pastiprinājumu un nospiediet . Piezīmes • Šī funkcija nedarbojas, ja tiek izmantota opcija Analog Direct. • Basa un diskanta frekvences ir fiksētas. • Atkarībā no audio formāta uztvērējs var atskaņot signālu ar iztveršanas frekvenci, kas ir mazāka par sākotnējo ieejas signāla iztveršanas frekvenci. Funkcijas Pure Direct izmantošana Režīms Pure Direct ļauj izbaudīt augstākas precizitātes skaņu. Ieslēdzot režīmu Pure Direct, displeja panelis nodziest, lai apspiestu troksni, kas ietekmē skaņas kvalitāti. Funkciju Pure Direct varat izmantot ar visām ieejām. 1 Sākuma izvēlnē izvēlieties Sound Effects, pēc tam nospiediet . 2 Atlasiet Pure Direct, pēc tam nospiediet . 3 Izvēlieties On vai Off, pēc tam nospiediet . Piezīme Ja ir atlasīta funkcija Pure Direct, tad Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume un D.Range Comp. nedarbojas. Padoms Funkcijas Pure Direct ieslēgšanai un izslēgšanai varat izmantot arī tālvadības pults vai uztvērēja pogu PURE DIRECT. Lai atceltu Pure Direct Funkcija Pure Direct tiks atcelta, ja veiksit kādu no šīm darbībām: – vēlreiz nospiedīsit PURE DIRECT; – mainīsit skaņas lauku; – televizorā mainīsit ainas iestatījumu (Scene Select); – mainīsit opcijas Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume vai D.Range Comp. iestatījumu. Skaņas lauku noklusējuma iestatījumu atiestatīšana Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet uztvērēja pogas. ?/1 MUSIC 1 Nospiediet ?/1, lai izslēgtu uztvērēju. 2 Turot nospiestu pogu MUSIC, nospiediet ?/1. Displeja panelī tiek rādīts S.F. CLEAR, un visiem skaņas laukiem tiek iestatīts to noklusējuma iestatījums. 54 LV

Tīkla līdzekļu izmantošana Par uztvērēja tīkla funkcijām • Varat baudīt tādu audio saturu, kas ir saglabāts ar DLNA saderīgā ierīcē (DLNA CERTIFIED produkti), uz kuras redzams pilnvarots DLNA logotips (61. lpp.). • Uztvērēju varat izmantot kā ierīci, kas jūsu mājas tīklā atbilst UPnP multivides atveidotājam. • Ja pastāv interneta savienojums, varat klausīties mūzikas pakalpojumus (64. lpp.) un jaunināt uztvērēja programmatūru. • Izmantojot funkciju PARTY STREAMING, vienu un to pašu mūziku vienlaikus varat klausīties dažādās telpās. • Uztvērēja vadībai varat reģistrēt datu nesēju tālvadības ierīces. • Izmantojot AirPlay, varat atskaņot iOS ierīcēs un iTunes bibliotēkā esoši audio saturu. Par DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) ir standartizācijas organizācija, kas sastāv no dažādu tādu produktu, piemēram, serveru (datoru u.c.), AV iekārtu un mobilo skaitļošanas ierīču, ražotājiem, kuri apmainās ar saturu (mūziku, fotogrāfijām un video). DLNA lemj par standartiem un publicē pilnvarotu logotipu, ko norādīt uz ierīcēm, kas atbalsta DLNA standartus. Servera iestatīšana Lai ar šo uztvērēju klausītos savā serverī saglabāto audio saturu, vispirms ir jāveic servera iestatīšana. Ar šo uztvērēju ir saderīgas šādas serveru ierīces. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 un 2.1 Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sony Network AV uztvērējs STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Programma Microsoft Windows Media Player 12, kas instalēta sistēmā Windows 8 vai Windows 7 (56. un 58. lpp.) • Programma Microsoft Windows Media Player 11, kas instalēta sistēmā Windows Vista/Windows XP (59. lpp.) * Dažās valstīs vai reģionos nav pieejama. Ja serverim ir funkcija, kas ierobežo piekļuvi no citām ierīcēm, ir jāmaina atbilstošais servera iestatījums, lai uztvērējam atļautu piekļuvi. Šajā sadaļā izskaidrots, kā iestatīt programmu Windows Media Player, ja tā tiek izmantota kā serveris. Detalizētu informāciju par citu servera ierīču iestatīšanu skatiet atbilstošo ierīču vai lietojumprogrammu lietošanas instrukcijās vai palīdzībā. Piezīmes • Atkarībā no operētājsistēmas vai datora vides datorā redzamie elementi var atšķirties no tiem, kas redzami tālāk. Detalizētu informāciju operētājsistēmas palīdzībā. • Atkarībā no situācijas iespējams, ka mūzikas atskaņošanai ar Windows līdzekli Play To (Demonstrēšana ierīcē) būs nepieciešams mazliet vairāk laika. Tīkla līdzekļu izmantošana 55 LV