Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Ja izmantojat sistēmu

Ja izmantojat sistēmu Windows 8 Sadaļā [Settings] (Iestatījumi) izvēlieties [Control Panel] (Vadības panelis). Šajā sadaļā izskaidrots, kā iestatīt ražotāja instalēto programmu Windows Media Player 12 sistēmai Windows 8. Detalizētu informāciju par programmas Windows Media Player 12 izmantošanu skatiet Windows Media Player 12 palīdzībā. 1 Atveriet vadības paneli. Logā [Start] (Sākums) izvēlieties [All Apps] (Visas programmas). Izvēlieties [Control Panel] (Vadības panelis). 2 Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) izvēlieties [View network status and tasks] (Skatīt tīkla statusu un uzdevumus). Tiek atvērts logs [Network Sharing Center] (Tīkla koplietošanas centrs). Padoms Ja nepieciešamais elements displejā nav redzams, vadības panelī mēģiniet mainīt displeja veidu. Padoms Ja sistēmas Windows 8 displejs neizskatās līdzīgi augstāk redzamajam, turpiniet ar tālāk norādītajām darbībām. 56 LV

3 Izvēlieties [Change advanced sharing settings] (Mainīt koplietošanas papildu iestatījumus). 6 Izvēlieties [Allow All] (Atļaut visus). Tiek atvērts logs [Allow All Media Devices] (Atļaut visas multivides ierīces). Ja visām lokālā tīkla ierīcēm ir iestatīta vērtība [Allowed] (Atļauts), izvēlieties [OK] (Labi) un aizveriet logu. 4 Multivides straumēšanas sadaļā izvēlieties [Choose media streaming options] (Izvēlēties multivides straumēšanas opcijas). 5 Ja logā [Media streaming options] (Multivides straumēšanas opcijas) tiek rādīts [Media streaming is not turned on] (Multivides straumēšana nav ieslēgta), izvēlieties [Turn on media streaming] (Ieslēgt multivides straumēšanu). 7 Izvēlieties [Allow all computers and media devices] (Atļaut visus datorus un multivides ierīces). 8 Izvēlieties [Next] (Tālāk) un [Finish] (Pabeigt), lai aizvērtu logu. 9 Atsvaidziniet serveru sarakstu. Kad iestatīšana ir pabeigta, uztvērējā atsvaidziniet serveru sarakstu un atlasiet tajā šo serveri. Lai iegūtu detalizētu informāciju par servera atlasīšanu, sk. Lai atsvaidzinātu serveru sarakstu (60. lpp.). Tīkla līdzekļu izmantošana 57 LV