Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Lai klausītos iepriekš

Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju 1 Nospiediet SEN. TV ekrānā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. Ja uztvērējs automātiski parāda pēdējo izvēlēto staciju, vairākkārt nospiediet RETURN O, līdz tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. 2 Izvēlieties Preset un nospiediet . Pakalpojumu sniedzēju saraksta sākumā tiek rādīts Preset. 3 Izvēlieties nepieciešamo iepriekš iestatīto staciju un nospiediet . Piezīme Atkarībā no pakalpojumu sniedzējiem var būt dažas stacijas, kuras nevar iepriekš iestatīt. Mēģinot iepriekš iestatīt šādu staciju, displejā tiek rādīts Not available. Padoms Lai izvēlētos iepriekš iestatītu staciju, izmantojiet ciparu pogas. Nospiediet SHIFT un nospiediet ciparu pogu, kas atbilst iepriekš iestatītajam numuram, pēc tam nospiediet , lai tieši izvēlētos iepriekš iestatīto staciju. Dažādu mūzikas pakalpojumu baudīšana Varat klausīties dažādu internetā piedāvāto mūzikas pakalpojumu saturu. Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju par mūzikas pakalpojumiem, uzzinātu, kā tos izmantot, kā arī uzzinātu uztvērēja reģistrācijas kodu. http://munlimited.com/home Reģistrācijas koda pārbaude Izmantojot jaunu mūzikas pakalpojumu, iespējams, jums būs jāievada uztvērēja reģistrācijas kods. 1 Izvēlnē izvēlieties Listen, pēc tam nospiediet . 2 Izvēlieties SEN un nospiediet . TV ekrānā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. Ja uztvērējs automātiski parāda pēdējo izvēlēto pakalpojumu vai staciju, vairākkārt nospiediet RETURN O, līdz tiek parādīts pakalpojumu sniedzēju saraksts. 3 Izvēlieties Registration Code un nospiediet . Tiek rādīts uztvērēja reģistrācijas kods. Funkcijas PARTY STREAMING izmantošana Uztvērējā pašlaik atskaņojamo audio saturu var vienlaikus atskaņot arī visās ierīcēs, kas mājas tīklā atbilst funkcijai PARTY STREAMING. Ja, izmantojot bezvadu savienoju, rodas pārtraukums, savienojiet uztvērēju ar maršrutētāju, izmantojot vadu savienojumu (31. lpp.). PARTY straumēšanas laikā ierīce, ko sauc par PARTY saimnieku, sāk PARTY un straumē mūziku, bet ierīce, ko sauc par PARTY viesi, pievienojas PARTY un saņem mūziku no PARTY saimnieka. Pirms izmantojat funkciju PARTY STREAMING, pārliecinieties, vai ir iestatīta PARTY STREAMING vērtība On (90. lpp.). PARTY saimnieks PARTY viesis PARTY viesis PARTY viesis 66 LV

PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/ LEAVE PARTY sākšana Varat sākt PARTY, lai citas ierīces, kas atbalsta funkciju PARTY STREAMING, varētu atskaņot to pašu mūziku pat tad, ja tās atrodas citās telpās. 1 Pārliecinieties, vai PARTY viesu ierīces ir ieslēgtas un gatavas pievienoties PARTY. 2 Atskaņojiet nepieciešamo skaņas avotu. Var straumēt visu šī uztvērēja skaņas avotu audio saturu. SHIFT Funkciju PARTY STREAMING varat izmantot ar citām ierīcēm*, uz kurām norādīts tālāk redzamais PARTY STREAMING logotips. * Atkarībā no valsts un reģiona pieejamās ar PARTY STREAMING saderīgās ierīces var atšķirties. Lai iegūtu detalizētu informāciju par pieejamajām ierīcēm, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Piezīmes • Var straumēt tikai šī uztvērēja audio saturu. PARTY saimnieka režīmā video signāls netiek izvadīts televizorā, bet audio signāla kanālu skaits tiek samazināts, signālu sajaucot 2 kanālos. Šādā gadījumā kā skaņas lauku varat izvēlēties tikai 2ch Stereo. • Ja PARTY sākat kā PARTY saimnieks, šādos gadījumos iespējama laika nobīde starp audio izvadi un vizuālo attēlojumu. – Tiek izmantota funkcija Audio Return Channel (ARC). – Iekārtas video izeja ir savienota ar TV, bet audio izeja ir savienota ar digitālo vai analogo uztvērēja audio ieejas ligzdu. • Nevar straumēt avotus ar autortiesību aizsardzību. 3 Nospiediet PARTY START. Displeja panelī tiek rādīts START.PARTY. Uztvērējs sāk PARTY straumēšanu kā PARTY saimnieks. Lai aizvērtu PARTY Nospiediet PARTY CLOSE. Tīkla līdzekļu izmantošana 67 LV