Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Pievienošanās PARTY

Pievienošanās PARTY Uztvērējs var pievienoties PARTY, ko sākusi cita ierīce, lai jūs varētu baudīt to pašu audio saturu, kas tiek atskaņots citā telpā. Kad PARTY saimnieka ierīce darbojas PARTY režīmā, nospiediet PARTY JOIN, un uztvērējs pievienojas PARTY kā PARTY viesis. Lai pamestu PARTY Nospiediet PARTY LEAVE. Piezīmes • Pievienoties PARTY nevar šādos gadījumos: – šajā uztvērējā notiek PARTY; – esat jau pievienojies citam PARTY. • Ja nospiežat PARTY JOIN, kad nav sāktu PARTY, bet notiek atskaņošana ierīcē, kas ir saderīga ar funkciju PARTY STREAMING, šī ierīce kļūst par PARTY saimnieku, bet uztvērējs pievienojas PARTY kā PARTY viesis. • PARTY viesa ierīces funkcija automātiski pārslēdzas uz HOME NETWORK, kad šī ierīce pievienojas PARTY. Pat tad, ja PARTY viesa ierīce pamet PARTY, saglabājas ieslēgta funkcija HOME NETWORK. Padoms Ja ir iestatīta Network Standby vērtība On, uztvērējs automātiski ieslēdzas un pievienojas PARTY, tiklīdz PARTY saimnieka ierīce sāk PARTY. Mūzikas straumēšana no iTunes, izmantojot AirPlay Izmantojot bezvadu tīklu, ar šo uztvērēju varat atskaņot iOS ierīcēs, piemēram, iPhone, iPod touch vai iPad, vai datora iTunes bibliotēkā esošo audio saturu. Dators iPhone/iPod touch/iPad Saderīgie iPod/iPhone/iPad modeļi iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. un 4. paaudze), iPad, iPad2, iPad 3. paaudze ar iOS 4.2 vai jaunāku versiju, kā arī Mac vai personālais dators ar iTunes 10.1 vai jaunāku versiju. Piezīmes • Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbalstītajām iOS un iTunes versijām, sk. “Saderīgie iPod/iPhone/iPad modeļi” šajā lappusē. • Pirms izmantošanas kopā ar uztvērēju jauniniet iOS vai iTunes ar jaunāko programmatūru. • Detalizētu informāciju par iOS ierīču, iTunes un AirPlay izmantošanu skatiet savas ierīces lietošanas instrukcijās. • Izmantojot funkciju AirPlay, šo uztvērēju nevarat izmantot kā PARTY saimnieku. 68 LV

1 iOS ierīces ekrāna vai iTunes loga apakšējā labajā stūrī pieskarieties/ noklikšķiniet uz ikonas . [iOS ierīce] [iTunes] 2 iTunes vai iOS ierīces izvēlnē AirPlay izvēlieties STR-DN840. [iOS ierīce] 3 Sāciet iOS ierīces vai iTunes audio satura atskaņošanu. Uztvērējā automātiski tiek atlasīta funkcija AirPlay. Padomi • ****** ir uztvērēja MAC adreses pēdējie 6 cipari. • Ja atskaņošana netiek sākta, vēlreiz veiciet šīs darbības, sākot ar 1. darbību. Lai pārbaudītu/rediģētu ierīces nosaukumu Instrukcijas par to, kā pārdēvēt ierīci, sk. sadaļā Ierīces nosaukums (90. lpp.). Lai vadītu AirPlay atskaņošanu Varat izmantot pogu 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE un REPEAT. Darbināšana no uztvērēja un tālvadības pults ir aktīva tikai tad, ja uztvērējs ir atlasīts kā izvades ierīce. Izmantojot iTunes, iestatiet iOS ierīci, lai tā akceptētu vadību no šī uztvērēja un tālvadības pults, ja uztvērēju un tālvadības pulti vēlaties izmantot iOS ierīces darbināšanai. Padomi • Prioritāte ir pēdējai uztvērēja vadības komandai. Uztvērējs sāk citas ierīces audio satura atskaņošanu, kad tas akceptē vadību no ierīces, kas aprīkota ar AirPlay, pat tad, ja uztvērējs tiek izmantots AirPlay darbībai ar sākotnējo ierīci. • Ja, izmantojot iOS ierīci vai iTunes, iestatāt pārāk lielu skaļumu, uztvērējs var izvadīt ļoti skaļu skaņu. • Detalizētu informāciju par iTunes izmantošanu skatiet iTunes palīdzībā. • Iespējams, ka iOS ierīces vai iTunes skaļuma līmeni nevarēs saistīt ar šī uztvērēja skaļuma līmeni. Tīkla līdzekļu izmantošana [iTunes] 69 LV