Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Saturs Par šo

Saturs Par šo rokasgrāmatu ........................ 3 Komplektācijā iekļautie piederumi ................................... 8 Daļu apraksts un atrašanās vieta .... 9 Darba sākšana .................................17 Savienojumi 1: Skaļruņu uzstādīšana .................19 2: Skaļruņu pievienošana ..............21 3: TV pievienošana ........................23 4a: Video iekārtu pievienošana ....24 4b: Audio iekārtu pievienošana ...28 5: Antenu pievienošana .................29 6: Pievienošana tīklam ...................29 Uztvērēja sagatavošana Maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) pievienošana ............32 Uztvērēja ieslēgšana .......................32 Uztvērēja iestatīšana, izmantojot Easy Setup ................................32 Uztvērēja tīkla iestatījumu konfigurēšana ..........................35 Ekrāna displeja (OSD) darbības rokasgrāmata ...........................38 Pamatdarbības Ievades avota iekārtas atskaņošana ..............................40 iPod/iPhone satura atskaņošana ..............................42 USB ierīces satura atskaņošana ....44 6 LV Uztvērēja darbības FM/AM radio klausīšanās ............ 47 FM/AM radio staciju iepriekšēja iestatīšana (Preset Memory) ..................... 48 RDS apraižu uztveršana (Tikai Eiropas un Austrālijas modeļiem) ............ 49 Skaņas efektu baudīšana Skaņas lauka izvēlēšanās ............... 50 Skaņas optimizētāja funkcijas izmantošana ............................. 53 Kalibrēšanas veida atlasīšana ........ 53 Izlīdzinātāja regulēšana ................. 53 Funkcijas Pure Direct izmantošana ............................. 54 Skaņas lauku noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ......... 54 Tīkla līdzekļu izmantošana Par uztvērēja tīkla funkcijām ........ 55 Servera iestatīšana .......................... 55 Serverī saglabāta audio satura baudīšana ................................. 61 Sony Entertainment Network (SEN) izbaudīšana ................... 64 Funkcijas PARTY STREAMING izmantošana ............................. 66 Mūzikas straumēšana no iTunes, izmantojot AirPlay .................. 68 Programmatūras jaunināšana ...... 70 Elementa meklēšana, izmantojot atslēgvārdu ............................... 72

BRAVIA Sync iezīmes Kas ir BRAVIA Sync? .................... 73 Sagatavošanās BRAVIA Sync izmantošanai ........................... 74 Viena pieskāriena atskaņošana .... 75 Sistēmas audio vadība ................... 75 Sistēmas izslēgšana ........................ 76 Ainas izvēle ..................................... 76 Mājas kinoteātra vadība ................ 76 Vienkāršā tālvadība ....................... 77 Citas darbības Pārslēgšanās starp digitālo un analogo audio (INPUT MODE) ..................................... 77 Citas audio ieejas ligzdas izmantošana (Audio Input Assign) ........................... 78 Divu pastiprinātāju savienojuma izmantošana ............................. 79 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atgriešana ............ 79 Iestatījumu regulēšana Izvēlnes Settings izmantošana ..... 80 Easy Setup ....................................... 82 Izvēlne Speaker Settings ................ 82 Izvēlne Audio Settings .................. 86 Izvēlne HDMI Settings ................. 88 Izvēlne Input Settings .................... 89 Izvēlne Network Settings .............. 89 Izvēlne System Settings ................. 90 Darbināšana, neizmantojot OSD .......................................... 91 Tālvadības izmantošana Atkārtota ievades pogas piešķiršana ............................... 97 Ievades pogu atiestatīšana ............ 98 Papildinformācija Piesardzības pasākumi .................. 98 Problēmu novēršana ..................... 99 Specifikācijas ................................ 111 Alfabētiskais rādītājs ................... 114 7 LV