Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Programmatūras

Programmatūras jaunināšana Lejupielādējot jaunāko programmatūras versiju, varat izmantot visjaunāko funkciju priekšrocības. Lai jauninātu programmatūru, uztvērējs piekļūst Sony serverim. Ja ir pieejams jauns jauninājums un ir interneta savienojums, turklāt izmantojat funkciju Home Network vai SEN, tad TV ekrānā tiek rādīts “[New Software] Perform Software Update.”, bet displeja panelī tiek rādīts UPDATE. Pirms veicat programmatūras jaunināšanu, noteikti pārtrauciet uztvērējam pievienoto iekārtu darbību. Lai iegūtu detalizētu informāciju par pieejamo programmatūras jauninājumu, apmeklējiet klientu atbalsta vietni (110. lpp.). Piezīmes • Kamēr notiek jaunināšana, noteikti neizslēdziet uztvērēju, neatvienojiet tīkla kabeli, kā arī neveiciet nekādas darbības ar uztvērēju. • Ja mēģināsit veikt programmatūras jaunināšanu, kad ir ieslēgts miega taimers, tas automātiski tiks izslēgts. 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 2 Izvēlieties Settings un nospiediet . TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes Settings saraksts. 3 Izvēlieties System Settings un nospiediet . 4 Izvēlieties Network Update un nospiediet . 5 Izvēlieties Update un nospiediet . Uztvērējs sāk pieejamā programmatūras jauninājuma pārbaudi. 6 Kad TV ekrānā tiek parādīts A new version of software is found, izvēlieties Update now un nospiediet . Tiek parādīts ziņojums ar apstiprinājumu tam, vai piekrītat vai nepiekrītat programmatūras jauninājuma noteikumiem. Apstipriniet ziņojumu un izlasiet arī sadaļu SONY PROGRAMMATŪRAS LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS (117. lpp.), pēc tam nospiediet . Ja jauninājums nav pieejams, tiek rādīts No update is required. 7 Izvēlieties Agree un nospiediet . Uztvērējs sāk programmatūras jaunināšanu, bet TV ekrāns tiek automātiski izslēgts. Jaunināšanas laikā mirgo priekšējā paneļa indikators ?/1 (ieslēgts/gaidstāve). Jaunināšanas pabeigšanai uztvērējam var būt nepieciešams kāds laiks (ilgākais aptuveni 40 minūtes). Nepieciešamais laiks ir atkarīgs no jauninājuma datu apjoma, tīkla jūsu līnijas veida, tīkla sakaru vides u.c. Pabeidzot programmatūras jaunināšanu, tiek parādīts Complete. Tagad veiktās iestatījumu izmaiņas ir atiestatītas uz noklusējuma vērtībām. Piezīme Ja rodas kāds no tālāk minētajiem stāvokļiem, radusies programmatūras jaunināšanas kļūda. – Bieži mirgo indikators ?/1 (ieslēgts/ gaidstāve). – Displeja panelī tiek rādīts ERROR. – Displeja panelī nedeg neviens indikators vai nodziest indikators ?/1 (ieslēgts/ gaidstāve). – Uztvērējs 40 minūšu laikā nepabeidz jaunināšanu, un displeja panelī joprojām mirgo UPDATING. Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet barošanas vadu. Uztvērējs mēģinās jaunināt programmatūru. Ja šis stāvoklis joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. 70 LV

Lai atceltu šo procedūru vai atgrieztos iepriekšējā ekrānā Nospiediet RETURN O jebkurā brīdī, pirms uztvērējs sāk programmatūras jaunināšanu. Kad jaunināšana ir sākta, procedūru nevar atcelt, kā arī nevar atgriezties iepriekšējā ekrānā. Tīkla iezīmju ziņojumu saraksts Tīkla iestatījumi Ziņojums un skaidrojums Connection failed Uztvērējam neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu. Input error Ievadītās vērtības ir nepareizas vai nederīgas. Not in use Tiek veikta darbība, kas šobrīd ir aizliegta. Not supported Piekļuves punkta ierīce neatbalsta WPS PIN koda paņēmienu. Mājas tīkls Ziņojums un skaidrojums Cannot connect Nevar izveidot uztvērēja savienojumu ar izvēlēto serveri. Cannot get info Uztvērējs serverī nevar izgūt informāciju. Cannot JOIN PARTY Uztvērējam neizdevās pievienoties PARTY. Cannot play Uztvērējs nevar atskaņot audio failus, jo faila formāts netiek atbalstīts vai pastāv atskaņošanas ierobežojumi. Cannot START PARTY Uztvērējam neizdevās sākt PARTY. Data error Jūs mēģinājāt atskaņot neatskaņojamu failu. Device list is full Ierīču sarakstā vairs nevarat reģistrēt citas ierīces. Ziņojums un skaidrojums No server is available Tīklā nav neviena servera, ar kuru uztvērējs varētu izveidot savienojumu. Mēģiniet atsvaidzināt serveru sarakstu (60. lpp.). No track is found Serverī atlasītajā mapē nav atskaņojamu failu. Not found Serverī nav neviena elementa, kas atbilstu atslēgvārdam. Not in use Tiek veikta darbība, kas šobrīd ir aizliegta. SEN Ziņojums un skaidrojums Cannot connect to server Nevar izveidot uztvērēja savienojumu ar serveri. Cannot get data Uztvērējs no servera nevar iegūt saturu. Cannot play Uztvērējs nevar atskaņot pakalpojumu vai staciju, jo faila formāts netiek atbalstīts vai pastāv atskaņošanas ierobežojumi. Data error • Jūs mēģinājāt atskaņot neatskaņojamu failu. • Uztvērējs neatpazīst serverī esošos datus. Software update is required Pašreizējā uztvērēja programmatūras versijā pakalpojums nav pieejams. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras jaunināšanu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: http://munlimited.com/home No preset station is stored Uztvērējā nav saglabāta neviena stacija, izmantojot šo izvēlēto iepriekš iestatīto numuru. No service is available Šeit nav pakalpojumu sniedzēja. Not available • Izvēlētais pakalpojums nav pieejams. • Tiek veikta darbība, kas šobrīd nav pieejama. Not in use Tiek veikta darbība, kas šobrīd ir aizliegta. Tīkla līdzekļu izmantošana 71 LV