Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Programmatūras

Programmatūras jaunināšana Ziņojums un skaidrojums Cannot connect Uztvērējs nevar piekļūt serverim lai lejupielādētu jaunāko programmatūras versiju. Atveriet iestatījumu izvēlni un vēlreiz jauniniet programmatūru (70. lpp.). Cannot download Veicot programmatūras jaunināšanu, uztvērējam neizdevās lejupielādēt jauninājuma datus. Atveriet iestatījumu izvēlni un vēlreiz jauniniet programmatūru (70. lpp.). Elementa meklēšana, izmantojot atslēgvārdu Kad TV ekrānā tiek rādīts kāds saraksts (izpildītāju saraksts, ierakstu saraksts vai kāds cits), varat ievadīt atslēgvārdu, lai meklētu nepieciešamo elementu. Meklēšana pēc atslēgvārdiem ir pieejama tikai tad, ja ir izvēlēta funkcija Home Network vai SEN. Ciparu/ teksta pogas ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV SHIFT 1 Kad TV ekrānā tiek rādīts kāds elementu saraksts (izpildītāju saraksts, ierakstu saraksts vai kāds cits), nospiediet ALPHABET SEARCH. TV ekrānā tiek rādīts atslēgvārdu ievades displejs. 2 Turiet nospiestu SHIFT, pēc tam spiediet ciparu/teksta pogas, lai ievadītu atslēgvārdu. Atslēgvārds var būt līdz 15 rakstzīmēm garš. 72 LV

Piezīme Ievadiet atslēgvārdu, kas atbildīs burtiem vai vārdam meklējamā elementa nosaukuma vai virsraksta sākumā. Kad uztvērējs meklē elementu, vārds The un tam sekojošā atstarpe nosaukuma sākumā tiks ignorēti. 3 Nospiediet . Tiek rādīts elements, kas atbilst atslēgvārdam. Ja parādītais elements tas, kuru meklējāt, nospiediet ALPHABET PREV/ALPHABET NEXT, lai meklētu nākamo/ iepriekšējo elementu. 4 Atkārtojiet 1.–3. darbību, līdz atrodat nepieciešamo elementu, pēc tam nospiediet . 5 Izvēlieties nepieciešamo ierakstu un nospiediet . Sākas atskaņošana. BRAVIA Sync iezīmes Kas ir BRAVIA Sync? Funkcija BRAVIA Sync ļauj savstarpēji sazināties Sony produktiem, piemēram, TV, Blu-ray Disc atskaņotājam, DVD atskaņotājam, AV pastiprinātājam u.c., kas atbalsta funkciju Control for HDMI funkciju. Ar HDMI kabeļa (komplektācijā nav iekļauts) palīdzību savienojot ar BRAVIA Sync saderīgas Sony iekārtas, darbināšana ir pavisam vienkārša: • Viena pieskāriena atskaņošana (75. lpp.) • Sistēmas audio vadība (75. lpp.) • Sistēmas izslēgšana (76. lpp.) • Ainas izvēle (76. lpp.) • Mājas kinoteātra vadība (76. lpp.) • Vienkāršā tālvadība (77. lpp.) Control for HDMI ir savstarpējas vadības funkcijas standarts, ko izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control — patērētāju elektroniskas vadība) saskarnei HDMI (High-Definition Multimedia Interface — augstas izšķirtspējas multivides saskarne). Uztvērēju ieteicams savienot ar produktiem, kuros ir pieejama funkcija BRAVIA Sync. Piezīmes • Ar iekārtu, kas nav Sony iekārta, varat izmantot funkciju One Touch Play, System Audio Control un System Power-Off. Tomēr saderība ar visām iekārtām, kas nav Sony iekārtas, netiek garantēta. • Iezīmes Scene Select un Home Theatre Control ir Sony patentētas funkcijas. Tās nedarbojas ar iekārtām, kas nav Sony iekārtas. • Iekārtas, kas nav saderīgas ar BRAVIA Sync, šos līdzekļus nevar aktivizēt. BRAVIA Sync iezīmes 73 LV