Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

• COAX: norāda

• COAX: norāda digitālā audio signāla Piemērs: ievadi ligzdā DIGITAL COAXIAL. Ja DVD atskaņotāju pievienojat ligzdai • Analog: norāda analogā audio signāla OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). ievadi ligzdā AUDIO IN (L/R). – Piešķiriet ligzdu OPTICAL IN 1 (SAT/CATV) opcijai DVD. Piezīmes • Atkarībā no ievades displeja panelī tiek rādīts 1 Sākuma izvēlnē izvēlieties Settings, “------”, un citus režīmus nevar izvēlēties. pēc tam nospiediet . • Ja tiek izmantota opcija Analog Direct, audio ievadei tiek iestatīta vērtība Analog. Jūs nevarat TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes iestatīt citu režīmu. Settings saraksts. 2 Izvēlieties Input Settings un nospiediet . Citas audio ieejas ligzdas 3 Atlasiet Audio Input Assign, pēc tam nospiediet . izmantošana 4 Izvēlieties piešķiramo ieejas (Audio Input Assign) nosaukumu un nospiediet . Digitālās ieejas ligzdas varat atkārtoti 5 Izmantojot V/v/B/b, atlasiet audio piešķirt citai ievadei, ja ligzdas signālu, kuru vēlaties piešķirt ieejai, noklusējuma iestatījumi neatbilst ko atlasījāt 4. darbībā. pievienotajai iekārtai. Kad esat atkārtoti piešķīris ieejas ligzdas, 6 Nospiediet . varat izmantot ievades pogu (vai uztvērēja grozāmpogu INPUT SELECTOR), lai izvēlētos pievienoto iekārtu. Ieejas nosaukums BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Piešķiramas OPT 1 a a a a* a a audio ieejas ligzdas OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a * Noklusējuma iestatījums Piezīmes • Piešķirot digitālo audio ieeju, iestatījums INPUT MODE var mainīties automātiski. • Katrai ieejai var veikt vienu atkārtotu piešķiri. 78 LV

Divu pastiprinātāju savienojuma izmantošana Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atgriešana 1 Sākuma izvēlnē izvēlieties Settings, pēc tam nospiediet . TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes Settings saraksts. 2 Izvēlieties Speaker Settings un nospiediet . 3 Izvēlieties Speaker Pattern un nospiediet . 4 Izvēlieties atbilstošo skaļruņu modeli, lai nebūtu ieskaujošās skaņas aizmugures vai priekšējo augšējo skaļruņu, pēc tam nospiediet . 5 Izvēlieties SB Assign un nospiediet . 6 Izvēlieties Bi-Amp un nospiediet . Signālu, kas tiek izvadīts ar kontaktligzdām SPEAKERS FRONT A, var izvadīt arī ar kontaktligzdām SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. Lai izietu no izvēlnes Nospiediet HOME. Piezīmes • Pirms izmantojat funkciju Auto Calibration, iestatiet SB Assign vērtību Bi-Amp. • Ja iestatāt SB Assign vērtību Bi-Amp, ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņu un priekšējo augšējo skaļruņu līmeņa un attāluma iestatījumi kļūst nederīgi, līdz ar to tiek izmantoti atbilstošie priekšējo skaļruņu iestatījumi. Varat notīrīt visus atmiņā saglabātos iestatījumus un atgriezt uztvērējam rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, ja veiksit tālāk norādītās darbības. Šīs darbības var veikt arī uztvērēja inicializēšanai, pirms to izmantojat pirmo reizi. Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet uztvērēja pogas. ?/1 1 Nospiediet ?/1, lai izslēgtu uztvērēju. 2 5 sekundes turiet nospiestu ?/1. Displejā uz brīdi tiek rādīts CLEARING, bet pēc tam — CLEARED!. Tagad veiktās iestatījumu izmaiņas ir atiestatītas uz noklusējuma vērtībām. Piezīme Lai pilnībā notīrītu atmiņu, nepieciešamas dažas minūtes. Neizslēdziet uztvērēju, kamēr displejā netiek parādīts CLEARED!. Citas darbības 79 LV