Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Iestatījumu

Iestatījumu regulēšana Izvēlnes Settings izmantošana 3 Izvēlieties nepieciešamo izvēlnes elementu, pēc tam nospiediet , lai tam piekļūtu. Piemērs: ja atlasāt Speaker Settings Izmantojot izvēlni Settings, varat regulēt dažādus skaļruņu, ieskaujošās skaņas efektu u.c. iestatījumus. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek rādīta sākuma izvēlne. 4 Izvēlieties vajadzīgo parametru un nospiediet . Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā Nospiediet RETURN O. Lai izietu no izvēlnes Nospiediet HOME, lai atvērtu sākuma izvēlni, pēc tam vēlreiz nospiediet HOME. 2 Sākuma izvēlnē izvēlieties Settings un nospiediet , lai pārietu izvēlnes režīmā. TV ekrānā tiek parādīts izvēlnes Settings saraksts. 80 LV

Izvēlnes Settings saraksts Settings Easy Setup (82. lpp.) Speaker Settings (82. lpp.) Audio Settings (86. lpp.) HDMI Settings (88. lpp.) Input Settings (89. lpp.) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Network Settings (89. lpp.) System Settings (90. lpp.) Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert Iestatījumu regulēšana 81 LV