Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Komplektācijā

Komplektācijā iekļautie piederumi • Lietošanas instrukcijas (šī rokasgrāmata) (tikai Austrālijas un Meksikas modeļiem) • Ātrās uzstādīšanas norādījumi (1) • Tālvadības pults (RM-AAU169; 1) • R6 (AA lieluma) baterijas (2) • Uzziņu rokasgrāmata (1; tikai Eiropas modelim) •FM vada antena (1) Bateriju ievietošana tālvadības pultī Tālvadības pultī ievietojiet divas R6 (AA lieluma) baterijas (iekļautas komplektācijā). Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizo polaritāti. • AM cilpas antena (1) • Optimizētāja mikrofons (ECM-AC2; 1) Piezīmes • Neatstājiet tālvadības pulti ļoti karstā vai mitrā vietā. • Nelietojiet jaunu bateriju kopā ar vecām. • Nelietojiet mangāna baterijas kopā ar cita veida baterijām. • Nepakļaujiet tālvadības pults sensoru tiešai saules gaismas vai apgaismojuma ierīču iedarbībai. To darot, iespējama nepareiza darbība. • Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks izmantota, izņemiet baterijas, lai izvairītos no iespējamā bojājuma, ko var izraisīt bateriju noplūde vai korozija. • Ja tiek nomainītas baterijas, iespējama tālvadības pults pogu atiestate uz to noklusējuma iestatījumiem. Ja tā notiek, atkārtoti piešķiriet ievades pogas (97. lpp.). • Ja uztvērējs vairs nereaģē uz tālvadības pults komandām, visas baterijas nomainiet pret jaunām. 8 LV

Daļu apraksts un atrašanās vieta Priekšējais panelis A ?/1 (ieslēgt/gaidstāve; 32., 48. un 54. lpp.) Indikators virs pogas deg šādi: Zaļš: uztvērējs ir ieslēgts. Dzeltens: uztvērējs darbojas gaidstāves režīmā, turklāt – iestatīta Control for HDMI (88. lpp.) vai Network Standby (90. lpp.) vērtība On; – iestatīta Pass Through (88. lpp.) vērtība On* vai Auto. Nodziest, ja uztvērējs ir gaidstāves režīmā un parametriem Control for HDMI, Pass Through un Network Standby ir iestatīta vērtība Off. * Tikai Austrālijas un Meksikas modeļiem. Piezīme Ja indikators mirgo reti, notiek programmatūras jaunināšana (70. lpp.). Ja indikators mirgo bieži, radusies programmatūras jaunināšanas kļūda (99. lpp.). B SPEAKERS (34. lpp.) C TUNING MODE, TUNING +/– Nospiediet TUNING MODE, lai darbinātu uztvērēju (FM/AM). Nospiediet TUNING +/–, lai meklētu staciju. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (51. un 50. lpp.) E Displeja panelis (10. lpp.) F SOUND OPTIMIZER (53. lpp.) G INPUT MODE (77. lpp.) H DIMMER Regulē displeja paneļa spilgtumu (3 pakāpes). I DISPLAY (96. lpp.) J Tālvadības sensors Uztver tālvadības pults signālus. K PURE DIRECT (54. lpp.) Ja funkcija PURE DIRECT ir aktivizēta, virs pogas deg indikators. L MASTER VOLUME (41. lpp.) M INPUT SELECTOR (41. lpp.) N (USB) ports (28. lpp.) O Ligzda AUTO CAL MIC (33. lpp.) P Ligzda PHONES Savieno ar austiņām. 9 LV