Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Izvēļņu pārskats

Izvēļņu pārskats Katrā izvēlnē ir pieejamas norādītās opcijas. Lai iegūtu detalizētu informāciju par pārvietošanos izvēlnēs, sk. 91. lpp. Izvēlne [attēlojums] Automātiskās kalibrēšanas iestatījumi [] Līmeņu iestatījumi [] Parametri [attēlojums] Automātiskās kalibrēšanas sākšana [A.CAL START] Automātiskās kalibrēšanas veids a) [CAL TYPE] Automātiskā fāzu saskaņošana a) [A.P.M.] Pārbaudes signāls b) [TEST TONE] Priekšējā kreisā skaļruņa līmenis b) [FL LEVEL] Priekšējā labā skaļruņa līmenis b) [FR LEVEL] Centrālā skaļruņa līmenis b) [CNT LEVEL] Ieskaujošās skaņas kreisā skaļruņa līmenis b) [SL LEVEL] Ieskaujošās skaņas labā skaļruņa līmenis b) [SR LEVEL] Ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņa līmenis b) [SB LEVEL] Ieskaujošās skaņas aizmugures kreisā skaļruņa līmenis b) [SBL LEVEL] Ieskaujošās skaņas aizmugures labā skaļruņa līmenis b) [SBR LEVEL] Priekšējā kreisā augšējā skaļruņa līmenis b) [LH LEVEL] Priekšējā labā augšējā skaļruņa līmenis b) [RH LEVEL] Zemfrekvenču skaļruņa līmenis b) [SW LEVEL] Iestatījumi FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB–FL +10,0 dB (0,5 dB solis) FR –10,0 dB–FR +10,0 dB (0,5 dB solis) CNT –10,0 dB–CNT +10,0 dB (0,5 dB solis) SL –10,0 dB–SL +10,0 dB (0,5 dB solis) SR –10,0 dB–SR +10,0 dB (0,5 dB solis) SB –10,0 dB–SB +10,0 dB (0,5 dB solis) SBL –10,0 dB–SBL +10,0 dB (0,5 dB solis) SBR –10,0 dB–SBR +10,0 dB (0,5 dB solis) LH –10,0 dB–LH +10,0 dB (0,5 dB solis) RH –10,0 dB–RH +10,0 dB (0,5 dB solis) SW –10,0 dB–SW +10,0 dB (0,5 dB solis) 92 LV

Izvēlne [attēlojums] Skaļruņu iestatījumi [] Parametri [attēlojums] Skaļruņu modelis [SP PATTERN] Centrālā skaļruņa pacelšana [CNT LIFT] Priekšējo skaļruņu lielums b) [FRT SIZE] Centrālā skaļruņa lielums b) [CNT SIZE] Ieskaujošās skaņas skaļruņu lielums b) [SUR SIZE] Priekšējo augšējo skaļruņu lielums b) [FH SIZE] Ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņu piešķire d) [SB ASSIGN] Priekšējā kreisā skaļruņa attālums b) [FL DIST.] Priekšējā labā skaļruņa attālums b) [FR DIST.] Centrālā skaļruņa attālums b) [CNT DIST.] Ieskaujošās skaņas kreisā skaļruņa attālums b) [SL DIST.] Ieskaujošās skaņas labā skaļruņa attālums b) [SR DIST.] Ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņu attālums b) [SB DIST.] Ieskaujošās skaņas aizmugures kreisā skaļruņa attālums b) [SBL DIST.] Ieskaujošās skaņas aizmugures labā skaļruņa attālums b) [SBR DIST.] Priekšējā kreisā augšējā skaļruņa attālums b) [LH DIST.] Iestatījumi 5/2.1–2/0 (20 modeļi) 1–10, OFF LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL SPK B, BI-AMP, OFF FL 1,00 m–FL 10,00 m (FL 3’3”–FL 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) FR 1,00 m–FR 10,00 m (FR 3’3”–FR 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) CNT 1,00 m–CNT 10,00 m (CNT 3’3”–CNT 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SL 1,00 m–SL 10,00 m (SL 3’3”–SL 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SR 1,00 m–SR 10,00 m (SR 3’3”–SR 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SB 1,00 m–SB 10,00 m (SB 3’3”–SB 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SBL 1,00 m–SBL 10,00 m (SBL 3’3”–SBL 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SBR 1,00 m–SBR 10,00 m (SBR 3’3”–SBR 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) LH 1,00 m–LH 10,00 m (LH 3’3”–LH 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) Iestatījumu regulēšana 93 LV