Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Izvēlne [attēlojums]

Izvēlne [attēlojums] Parametri [attēlojums] Priekšējā labā augšējā skaļruņa attālums b) [RH DIST.] Zemfrekvenču skaļruņa attālums b) [SW DIST.] Attāluma vienība [DIST. UNIT] Priekšējo skaļruņu pārvienojuma frekvence e) [FRT CROSS] Centrālā skaļruņa pārvienojuma frekvence e) [CNT CROSS] Ieskaujošās skaņas skaļruņu pārvienojuma frekvence e) [SUR CROSS] Priekšējo augšējo skaļruņu pārvienojuma frekvence e) [FH CROSS] Ieeju iestatījumi Ieejas režīms [] [INPUT MODE] Nosaukumu piešķiršana ieejām [NAME IN] Digitālās audio ieejas piešķiršana [A. ASSIGN] Ieskaujošās skaņas HD-D.C.S. Efekta veids f) iestatījumi [HD-D.C.S. TYP] [] EQ iestatījumi Priekšējo skaļruņu basa līmenis [] [FRT BASS] Priekšējo skaļruņu diskanta līmenis [FRT TREBLE] Centrālā skaļruņa basa līmenis [CNT BASS] Centrālā skaļruņa diskanta līmenis [CNT TREBLE] Ieskaujošās skaņas skaļruņu basa līmenis [SUR BASS] Ieskaujošās skaņas skaļruņu diskanta līmenis [SUR TREBLE] 94 LV Iestatījumi RH 1,00 m–RH 10,00 m (RH 3’3”–RH 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) SW 1,00 m–SW 10,00 m (SW 3’3”–SW 32’9”) (0,01 m (1 colla) solis) FEET, METER CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz solis) CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz solis) CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz solis) CROSS 40 Hz–CROSS 200 Hz (10 Hz solis) AUTO, OPT, COAX, ANALOG Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. izvēlnes Input Settings opciju Name In (89. lpp.). Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Citas audio ieejas ligzdas izmantošana (Audio Input Assign) (78. lpp.). DYNAMIC, THEATER, STUDIO FRT B. –10 dB–FRT B. +10 dB (1,0 dB solis) FRT T. –10 dB–FRT T. +10 dB (1,0 dB solis) CNT B. –10 dB–CNT B. +10 dB (1,0 dB solis) CNT T. –10 dB–CNT T. +10 dB (1,0 dB solis) SUR B. –10 dB–SUR B. +10 dB (1,0 dB solis) SUR T. –10 dB–SUR T. +10 dB (1,0 dB solis)

Izvēlne [attēlojums] Uztvērēja iestatījumi [] Audio iestatījumi [] HDMI iestatījumi [] Sistēmas iestatījumi [] Parametri [attēlojums] Priekšējo augšējo skaļruņu basa līmenis [FH BASS] Priekšējo augšējo skaļruņu diskanta līmenis [FH TREBLE] FM stacijas uztveršanas režīms [FM MODE] Nosaukuma piešķiršana iepriekš iestatītai stacijai [NAME IN] Digitālais legato lineārs [D.L.L.] Skaņas optimizētājs [OPTIMIZER] Sinhronizē audio ar video izvadi [A/V SYNC] Detalizētais AUTOMĀTISKAIS skaļums [AUTO VOL] Digitālās apraides valodas izvēle [DUAL MONO] Dinamiskā diapazona saspiešana [D. RANGE] HDMI vadība [CTRL: HDMI] Apiešana [PASS THRU] HDMI audio izvade [AUDIO OUT] Zemfrekvenču skaļruņa līmenis [SW LEVEL] Ātrais skats [FAST VIEW] Tīkla gaidstāve [NET STBY] Automātiskās gaidstāves režīms [AUTO STBY] Versijas displejs [VER. x.xxx] h) Iestatījumi FH B. –10 dB–FH B. +10 dB (1,0 dB solis) FH T. –10 dB–FH T. +10 dB (1,0 dB solis) STEREO, MONO Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Nosaukumu piešķiršana iepriekš iestatītām stacijām (Name Input) (49. lpp.). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms–300 ms (10 ms intervāls), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF Iestatījumu regulēšana 95 LV