Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

a) Šo iestatījumu

a) Šo iestatījumu varat izvēlēties tikai pēc automātiskās kalibrēšanas veikšanas un iestatījumu saglabāšanas. b) Atkarībā no skaļruņu modeļa iestatījuma daži parametri vai iestatījumi var nebūt pieejami. c) xxx norāda skaļruņu kanālu (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Šo parametru varat izvēlēties tikai tad, ja nav iestatīta SP PATTERN vērtība ar ieskaujošās skaņas aizmugures vai priekšējiem augšējiem skaļruņiem (84. lpp.). e) Šo parametru varat atlasīt tikai tad, ja skaļrunim ir iestatīta vērtība SMALL. f) Šo parametru varat atlasīt tikai tad, ja kā skaņas lauku atlasāt HD-D.C.S. g) Tikai Austrālijas un Meksikas modeļiem. h) x.xxx norāda versijas numuru. Lai informāciju skatītu displeja panelī Displejā tiek rādīta dažāda informācija par uztvērēja statusu, piemēram, par skaņas lauku. 1 Izvēlieties ieeju, kurai vēlaties skatīt informāciju. 2 Nospiediet AMP un pēc tam vairākkārt nospiediet DISPLAY. Katrā DISPLAY nospiešanas reizē displeja rādījums cikliski mainās šādi. Ieejas indeksa nosaukums 1) t izvēlētā ieeja t šobrīd lietojamais skaņas lauks 2) t skaļuma līmenis t straumes informācija 3) 1) Indeksa nosaukums tiek rādīts tikai tad, ja ieejai vai iepriekš iestatītai stacijai to esat piešķīris. Indeksa nosaukums netiek rādīts, ja ievadītas tikai tukšumzīmes vai ja tas sakrīt ar ieejas nosaukumu. 2) Ja ir aktivizēta funkcija Pure Direct, tiek rādīts PURE.DIRECT. 3) Straumes informācija, iespējams, netiks rādīta. Piezīme Dažu valodu rakstzīmes vai zīmes, iespējams, netiks rādītas. Klausoties FM vai AM radio Iepriekš iestatītās stacijas nosaukums 1) t frekvence t šobrīd lietojamais skaņas lauks 2) t skaļuma līmenis Uztverot RDS apraidi (tikai Eiropas un Austrālijas modeļiem) Programmas pakalpojuma vai iepriekš iestatītās stacijas nosaukums 1) t frekvence, josla un iepriekš iestatītais numurs t šobrīd lietojamais skaņas lauks 2) t skaļuma līmenis 96 LV

Tālvadības izmantošana Atkārtota ievades pogas piešķiršana Varat mainīt ievades pogu noklusējuma iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu sistēmas iekārtām. Piemēram, ja uztvērēja ligzdai SAT/CATV pievienojat Blu-ray Disc atskaņotāju, varat iestatīt šīs tālvadības pults pogu SAT/CATV, lai ar to vadītu Blu-ray Disc atskaņotāju. Piezīme Nevar atkārtoti piešķirt ievades pogas TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK un SEN. Ciparu pogas TV ?/1 Ievades pogas 1 Turot nospiestu to ievades pogu, kurai vēlaties mainīt piešķiri, nospiediet un turiet nospiestu TV ?/1. Piemērs: turot nospiestu SAT/CATV, turiet nospiestu TV ?/1. 2 Kamēr ir nospiesta poga TV ?/1, atlaidiet ievades pogu. Piemērs: kamēr ir nospiesta poga TV ?/1, atlaidiet SAT/CATV. 3 Izmantojot nākamo tabulu, nospiediet nepieciešamajai kategorijai atbilstošo pogu, pēc tam atlaidiet TV ?/1. Piemērs: nospiediet 1 un atlaidiet TV ?/1. Tagad varat izmantot pogu SAT/CATV, lai darbinātu Blu-ray Disc atskaņotāju. Kategorijas Blu-ray Disc atskaņotājs 1 (komandu režīms BD1) a) Blu-ray Disc rakstītājs 2 (komandu režīms BD3) a) DVD atskaņotājs (komandu režīms DVD1) DVD rakstītājs 4 (komandu režīms DVD3) b) VCR 5 (komandu režīms VTR3) c) CD atskaņotājs 6 Nospiediet a) Detalizētu informāciju par iestatījumu BD1 un BD3 skatiet Blu-ray Disc atskaņotāja vai Blu-ray Disc rakstītāja komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās. b) Sony DVD rakstītājs tiek darbināts, izmantojot iestatījumu DVD1 vai DVD3. Detalizētu informāciju skatiet DVD rakstītāja komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās. c) Sony VCR tiek darbināts, izmantojot iestatījumu VTR 3, kas atbilst VHS. 3 Tālvadības izmantošana 97 LV