Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Menu [wyświetlacz]

Menu [wyświetlacz] Ustawienia HDMI [] Ustawienia systemowe [] Parametry [wyświetlacz] Control for HDMI [CTRL: HDMI] Przepuszczanie sygnału [PASS THRU] Wyjście HDMI Audio [AUDIO OUT] Poziom Subwoofera [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Automatyczne przechodzenie wtryb czuwania [AUTO STBY] Wyświetlanie wersji [VER. x.xxx] h) Ustawienia CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF a) To ustawienie można wybrać tylko po wykonaniu automatycznej kalibracji i zapisaniu jej wyników. b) W przypadku niektórych układów głośników część parametrów i ustawień może być niedostępna. c) Ciąg xxx oznacza kanał głośnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy wybrany układ głośników „SP PATTERN” nie zawiera tylnych głośników przestrzennych ani głośników przednich wysokich (str. 89). e) Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy jako rozmiar głośnika wybrane jest ustawienie „SMALL”. f) Ten parametr można wybrać tylko wtedy, gdy jako pole dźwiękowe wybrane zostanie ustawienie „HD-D.C.S.”. g) Dotyczy wyłącznie modeli australijskich i meksykańskich. h) x.xxx oznacza numer wersji. 102 PL

Wyświetlanie informacji na panelu wyświetlacza Na panelu wyświetlacza podawane są różne informacje o stanie odbiornika, np. o polu dźwiękowym. 1 Wybierz wejście, dla którego chcesz sprawdzić informacje. 2 Naciśnij przycisk AMP, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY. Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY wskazania na wyświetlaczu zmieniają się cyklicznie w następujący sposób: Nazwa indeksu wejścia 1) t Wybrane wejście t Aktywne pole dźwiękowe 2) t Poziom głośności t Dane strumieniowe 3) . Podczas słuchania audycji radiowych w zakresie FM/AM Nazwa zaprogramowanej stacji 1) t Częstotliwość t Aktywne pole dźwiękowe 2) t Poziom głośności Podczas odbierania audycji RDS (Dotyczy wyłącznie modeli europejskich i australijskich). Nazwa serwisu programu lub nazwa zaprogramowanej stacji 1) t Częstotliwość, zakres i zaprogramowany numer t Aktywne pole dźwiękowe 2) t Poziom głośności. 1) Nazwa indeksu jest wyświetlana tylko, jeśli została przypisana jednemu z wejść lub zaprogramowanej stacji. Nazwa indeksu nie jest wyświetlana, gdy wprowadzone zostały jedynie spacje lub jest ona taka sama jak nazwa wejścia. 2) Napis „PURE.DIRECT” wyświetla się po włączeniu funkcji Pure Direct. 3) Dane strumieniowe mogą nie być wyświetlane. Uwaga Znaki lub akcenty w niektórych językach mogą nie być wyświetlane. Regulacja ustawień 103 PL