Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Korzystanie z pilota

Korzystanie z pilota Zmiana przypisania przycisku wyboru wejścia Istnieje możliwość zmiany domyślnych ustawień przycisków wyboru wejścia, aby odpowiadały one urządzeniom posiadanego zestawu. Jeśli np. odtwarzacz Blu-ray zostanie podłączony do gniazda SAT/CATV odbiornika, można ustawić przycisk SAT/CATV na pilocie tak, aby obsługiwał odtwarzacz Blu-ray. Uwaga Nie można zmienić przypisania przycisków wyboru wejścia TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK i SEN. Przyciski numeryczne TV ?/1 Przyciski wyboru wejścia 1 Przytrzymując wciśnięty przycisk wyboru wejścia, któremu chcesz zmienić przypisanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk TV ?/1. Przykład: Przytrzymując wciśnięty przycisk SAT/CATV, naciśnij przycisk TV ?/1. 2 Przytrzymując wciśnięty przycisk TV ?/1, zwolnij przycisk wyboru wejścia. Przykład: Przytrzymując wciśnięty przycisk TV ?/1, zwolnij przycisk SAT/CATV. 3 Korzystając z poniższej tabeli, naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać żądaną kategorię, a następnie zwolnij przycisk TV ?/1. Przykład: Naciśnij przycisk 1, a następnie zwolnij przycisk TV ?/1. Od tej chwili możesz używać przycisku SAT/CATV, aby sterować odtwarzaczem Blu-ray. Kategorie Odtwarzacz Blu-ray Disc 1 (tryb sterowania BD1) a) Nagrywarka Blu-ray 2 (tryb sterowania BD3) a) Odtwarzacz DVD (tryb sterowania DVD1) Nagrywarka DVD 4 (tryb sterowania DVD3) b) Magnetowid 5 (tryb sterowania VTR3) c) Odtwarzacz CD 6 Naciśnij przycisk a) Szczegółowe informacje na temat ustawień BD1 oraz BD3 można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza Blu-ray lub nagrywarki Blu-ray. b) Obsługa nagrywarek DVD Sony odbywa się przy użyciu ustawienia DVD1 lub DVD3. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z nagrywarką DVD. c) Magnetowidy Sony są obsługiwane za pomocą ustawienia VTR 3, które odpowiada urządzeniom na taśmę VHS. 3 104 PL

Przywracanie ustawień przycisków wyboru wejścia TV INPUT 2 – TV ?/1 ?/1 1 Przytrzymując wciśnięty przycisk 2 –, naciśnij i przytrzymaj przycisk ?/1, a następnie naciśnij przycisk TV INPUT. 2 Zwolnij wszystkie przyciski. Zostanie przywrócone domyślne ustawienie przycisków wyboru wejścia. Informacje dodatkowe Środki ostrożności Bezpieczeństwo Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub substancja płynna, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie. Źródła zasilania • Przed uruchomieniem odbiornika należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej. Wielkość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu odbiornika. • Odbiornik pozostaje podłączony do źródła zasilania prądem zmiennym, dopóki jest podłączony do gniazda ściennego, nawet jeśli on sam został wyłączony. • Jeśli odbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że został odłączony od gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód zasilający od gniazda ściennego, należy chwycić za samą wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód. • (Dotyczy wyłącznie modeli amerykańskich i kanadyjskich). Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec wtyczki jest szerszy od drugiego. Wtyczka może więc zostać podłączona do gniazda ściennego tylko w jeden sposób. Jeśli nie możesz do końca wprowadzić wtyczki do gniazda ściennego, skontaktuj się z dystrybutorem. • Przewód zasilający należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym. Korzystanie z pilota / Informacje dodatkowe 105 PL