Views
2 weeks ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Polacco

• Sprawdź, czy do

• Sprawdź, czy do odbiornika nie są podłączone słuchawki. • Naciśnij przycisk na pilocie, aby wyłączyć funkcję wyciszania. • Spróbuj wybrać odpowiednie urządzenie, naciskając przycisk wyboru wejścia na pilocie lub obracając pokrętłem INPUT SELECTOR na odbiorniku (str. 42). • Jeśli chcesz odtworzyć dźwięk przez głośnik telewizora, wybierz ustawienie „TV+AMP” w opcji „HDMI Audio Out” w menu HDMI Settings (str. 94). Jeśli nie możesz odtwarzać ze źródła dźwięku wielokanałowego, wybierz ustawienie „AMP”. W takim przypadku dźwięk nie będzie odtwarzany przez głośnik telewizora. • Jeśli częstotliwość próbkowania, liczba kanałów lub format sygnału audio urządzenia odtwarzającego zostały zmienione, dźwięk może nie być odtwarzany. Występuje przydźwięk lub szum. • Sprawdź, czy głośniki i urządzenia są starannie podłączone. • Sprawdź, czy przewody połączeniowe znajdują się z dala od transformatora lub silnika i w odległości co najmniej 3 metrów (10 stóp) od telewizora lub lampy jarzeniowej. • Odsuń urządzenia audio od telewizora. • Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną alkoholem. Brak dźwięku lub słychać jedynie bardzo cichy dźwięk z niektórych głośników. • Podłącz słuchawki do gniazda PHONES, aby sprawdzić, czy dźwięk jest odtwarzany przez słuchawki. Jeśli w słuchawkach jest odtwarzany tylko jeden kanał, urządzenie może być nieprawidłowo podłączone do odbiornika. Sprawdź, czy wtyki wszystkich przewodów są do końca wsunięte w gniazda odbiornika i danego urządzenia. Jeśli w słuchawkach odtwarzane są oba kanały, głośnik przedni może być nieprawidłowo podłączony do odbiornika. Sprawdź podłączenie głośnika przedniego, który nie emituje dźwięku. • Sprawdź, czy została podłączona lewa (L) i prawa (R) wtyczka urządzenia analogowego. Urządzenie analogowe wymaga podłączenia zarówno wtyczki L, jak też wtyczki R. Użyj przewodu audio (nie należy do wyposażenia). • Wyreguluj poziom głośności głośników (str. 90). • Za pomocą menu Auto Calibration lub opcji „Speaker Pattern” w menu Speaker Settings sprawdź, czy ustawienia głośników są prawidłowe w danej konfiguracji. Następnie za pomocą funkcji „Test Tone” w menu Speaker Settings sprawdź, czy dźwięk jest prawidłowo odtwarzany przez każdy głośnik. • Niektóre płyty nie zawierają danych Dolby Digital Surround EX. •Sprawdź, czy subwoofer jest prawidłowo i starannie podłączony. • Upewnij się, że subwoofer został włączony. • W przypadku wyboru niektórych pól dźwiękowych dźwięk z subwoofera nie będzie odtwarzany. • Jeśli wszystkie głośniki ustawiono na „Large” i wybrano ustawienie „Neo:6 Cinema” lub „Neo:6 Music”, z subwoofera nie będzie emitowany dźwięk. Brak dźwięku z określonego urządzenia. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do odpowiednich gniazd wejściowych sygnału audio. • Sprawdź, czy wtyki przewodów użytych do podłączenia są do końca wsunięte w gniazda odbiornika i danego urządzenia. •Sprawdź opcję INPUT MODE (str. 82). 108 PL

• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do odpowiedniego gniazda HDMI. • W przypadku niektórych urządzeń odtwarzających konieczne będzie skonfigurowanie ustawień gniazda HDMI danego urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi każdego podłączanego urządzenia. • Pamiętaj, aby w przypadku oglądania obrazów lub słuchania dźwięku używać przewodu High Speed HDMI, szczególnie podczas transmisji 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K lub 3D. • Dźwięk z odbiornika może nie być odtwarzany, gdy na ekranie telewizora jest wyświetlane menu OSD. Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić menu początkowe, a następnie ponownie naciśnij przycisk HOME. • Sygnał audio (format, częstotliwość próbkowania, długość bitowa itp.) wysyłany z gniazda HDMI może zostać zakłócony przez podłączone urządzenie. Jeśli jakość obrazu jest słaba lub z urządzenia podłączonego przez kabel HDMI nie dociera sygnał audio, należy sprawdzić konfigurację podłączonego urządzenia. • Jeśli podłączone urządzenie nie jest zgodne z technologią ochrony praw autorskich (HDCP), obraz lub dźwięk wysyłany przez gniazdo HDMI TV OUT może być zniekształcony. Może również wystąpić brak dźwięku lub obrazu. W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne podłączonego urządzenia. • Aby słuchać dźwięku o dużej przepływności (DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD), ustaw w urządzeniu odtwarzającym większą rozdzielczość obrazu niż 720p/1080i. • Uzyskanie wielokanałowego sygnału liniowego PCM i DSD może wymagać wprowadzenia określonych ustawień rozdzielczości obrazu urządzenia odtwarzającego. Zapoznaj się z informacjami podanymi w instrukcjach obsługi urządzenia odtwarzającego. • Upewnij się, że telewizor jest zgodny zfunkcją System Audio Control. • Jeśli telewizor nie ma funkcji System Audio Control, wybierz w opcji „HDMI Audio Out” w menu HDMI Settings ustawienie –„TV+AMP”, aby słuchać dźwięku z głośnika telewizora i z odbiornika. – „AMP”, aby słuchać dźwięku z odbiornika. • Jeśli odbiornik podłączono do urządzenia wideo (projektora itp.), z odbiornika może nie być odtwarzany dźwięk. W takim przypadku należy wopcji „HDMI Audio Out” wmenu HDMI Settings wybrać ustawienie „AMP” (str. 94). • W przypadku braku dźwięku z urządzenia podłączonego do odbiornika z wybranym w odbiorniku wejściem TV – Pamiętaj, aby zmienić wejście odbiornika na HDMI, jeśli chcesz oglądać program na urządzeniu podłączonym przez złącze HDMI odbiornika. – Zmień kanał telewizyjny, jeśli chcesz oglądać program w telewizji. – Pamiętaj, aby w przypadku oglądania programu z urządzenia podłączonego do telewizora wybrać odpowiednie urządzenie lub wejście, z którego chcesz oglądać obraz. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi telewizora. • Gdy używany jest tryb „Analog Direct”, dźwięk nie jest odtwarzany. Wybierz inne pole dźwiękowe (str. 53). • Podczas korzystania z funkcji Control for HDMI nie można sterować podłączonym urządzeniem za pomocą pilota telewizora. – Może zajść potrzeba skonfigurowania niektórych podłączonych urządzeń i telewizora. Informacje dodatkowe 109 PL